Najjednostavnija definicija pojma veb hosting ( engl. web hosting ) bi bio smeštaj za određeni internet sajt na globalnoj mreži. U skladu sa tim bi termin veb host ( engl. web host ) bio definisan kao domaćin određenog web sajta na internetu.

U praksi, web hosting prodaju kompanije koje su specijalizovane za web hosting i kod kojih klijenti mogu zakupiti određeni prostor na internet serveru ili, u skladu sa svojim potrebama ceo internet server. Takođe, na tržištu su prisutni brojni web hosting paketi, koji su prilagođeni potrebama klijenata, odnosno uslugama koje su im neophodne za korišćenje određenog web sajta.

Pojam internet ili web server je definisan kao kompjuter koji poseduje neprekidnu vezu sa globalnom internet mrežom ( engl. Worl Wide Web ).

Internet servis provajder ( engl. Internet Service Provider ) ili Dobavljač internet usluga, skraćeno ISP je određena kompanija koja je specijalizovana za pružanje usluga priključivanja web sajtova korisnika na internet i koja im obezbeđuje sve neohodne dodatne usluge. Danas je moguće pristupiti internetu na više načina ( putem modema, ADSL - a ili kablovski ), a Dobavljači internet usluga omogućavaju korisnicima i brojne dodatne usluge, poput : registracije domena, uslugu elektronske pošte, hostovanje web sajtova i mnoge druge.

Vrste web hostinga

Među brojnim vrstama web hosting usluga koje su dostupne klijentima svakako je najzastupljeniji besplatni web hosting. Ovaj vid hostinga ima ograničene mogućnosti, a vrlo često su prisutne i sponzorisane reklame na ovakvim web sajtovima, te se uglavnom koristi za web sajtove čija je primarna namena zabava.

Ukoliko klijent zakupi samo deo prostora na određenom serveru, onda govorimo o takozvanom deljenom web hostingu. U zavisnosti od prostora na serveru, te veličine web sajta, ponekad zna da bude i stotinu različitih web sajtova na određenom serveru. Međutim, ovaj tip web hostinga ima dosta mana, jer su su mogućnosti koje imaju klijenti vrlo ograničene, a neretko se događa i da " padne server " zbog tolikog broja različitih sadržaja na njemu. Deljeni web hosting najčešće koriste kompanije koje se bave daljom preprodajom web hostinga, pa zakupe veći prostor na određenom disku u cilju njegovog deljenja, odnosno dalje preprodaje prostora svojim klijentima.

To nas vodi do sledećeg tipa web hostinga, takozvanog web hostinga kod preprodavaca. U ovom slučaju su praktično klijenti web domaćini, a ovaj tip web hostinga je najbolji izbor za individualne web domene. U većini slučajeva preprodavci web hostinga pružaju tehničku podršku svojim zakupcima, odnosno klijentima.

VPS ( engl. Virtual Private Server ), odnosno Virtuelni privatni server podrazumeva da je jedan server podeljen na više virtuelnih servera u skladu sa potrebama klijenata, koji su u ovom slučaju uglavnom samostalno odgovorni za održavanje samog servera.

Najbolja varinajta za korisnike koji imaju potrebu za samostalnim pristupom serveru jeste namenski web hosting. U ovom slučaju, korisnik je zadužen za bezbednost i održavanje određenog servera, ali on ipak nije u njegovom vlasništvu, već ima takozvani rut pristup ( eng. root ) za Linuks ( engl. Linux ), odnosno administrator pristup za Vindous ( engl. Windows ).

Ukoliko korisnik ima u zakupu svoj server, ali nema mogućnost pristupa kao kod namenskog web hostinga, već samo ima mogućnost da upravlja svojim datotetaka, tada govorimo o upravljanom web hostingu. U ovom slučaju je server samo iznajmljen klijentu, dok internet provajder obavlja sve neophodne promene kako bi garantovao kvalitet i postojanost samog servera koji se iznajmljuje korisniku.

Jedan od najboljih, a ujedno i jedan od najskupljih web hostinga je takozvani kolokacioni web hosting, koji je vrlo sličan namenskom. U ovom slučaju, hosting kompanija je zadužena za obezbeđivanje svih neophodnih detalja kako bi server besprekorno funkcionisao, poput električne energije, prostora za server, te neprekidne internet konekcije, dok je korisnik zadužen za sve ostalo što se tiče održavanja njegovog web sajta.

Takozvani klaud web hosting ( engl. Cloud web hosting ) je jedan od najnovijih tipova hostinga, a zasniva se na grupisanim serverima, te se smatra da određeni web sajt koji koristi Cloud web

hosting ima mnogo viši stepen pouzdanosti od drugih tipova web hostinga, jer ukoliko i dođe do nekog kvara, zahvaljujući osnovnim karakteristikama Cloud sistema, web sajt i dalje nastavlja nesmetano da funkcioniše. Razlog za nesmetano funkcionisanje leži u tome što Cloud web hosting nije centralizovan. Uz to, cena ovog tipa web hostinga je utoliko povoljnija što korisnik plaća samo iskorišćene resurse, za razliku od većine drugih tipova web hostinga gde se plaća mesečni ili godišnji zakup, koji je unapred određen. A u slučaju da se potroši količina podataka koja je plaćena, korisnik je u obavezi da plati dodatno i to, u većini slučajeva po višoj ceni.

Kada se sadržaj određenog web sajta nalazi na više servera, onda je reč o grupisanom web hostingu. Ukoliko su, pak grupisani serveri povezani u mrežu, koju čini veći broj takozvanih čvorova, reč je o mrežnom web hostingu. Pored ovih, postoji i takozvani kućni server, koji je najređe u upotrebi. Šta je potrebno za dobijanje web hostinga.

Da bi klijent mogao da koristi web hosting potrebno je da pronađe odgovarajućeg internet provajdera, koji može ispuniti njegove potrebe. Većina internet provajdera klijentima nudi i web hosting u okviru osnovnog paketa pristupa internetu. Pri tom, imajte na umu da većina web hosting kompanija nudi hosting za Linux operativni sistem, mada postoji mogućnost web hostinga i za Microsoft. Zato je vrlo važno pre donošenja konačne odluke o izboru web hostinga, da klijent tačno zna šta očekuje od svog web sajta i šta mu je od dodatnih usluga potrebno za korišćenje, jer će od toga zavisiti i tip web hostinga koji mu je potreban.