Pojam WYSIWYG se koristi za poseban programski jezik, takozvani Lorem Ipsum. Ovaj alat podrazumeva specijalni korisnički interfejs, kako bi korisnik mogao da se upozna sa finalnim izgledom sajta ili bilo kog dokumenta koji se priprema.

Sam termin WYSIWYG je skraćenica izraza u "What You See Is What You Get", što bi se slobodno moglo prevesti kao " Ono što vidiš, je ono što dobijaš ". To znači da ono što korisnik ima priliku da vidi, je zapravo izgled sajta, bloga ili bilo kog dokumenta koji se prirpema od strane web dizajnera.

Na taj način, web dizajner praktično nudi finalno rešenje korisniku onako kako će ga videti na internetu, u štampi ili bilo kom drugom prikazu.

Prednost korišćenja WYSIWYG - a je najpre u tome što web dizajner može nesmetano uneti izmene ukoliko ih korisnik ima. Najčešće se koristi u web dizajnu kada dizajner izrađuje, recimo internet sajt, te pomoću ovog alata može da prikaže korisniku kako će izgledati sve njegove stranice ili, pak ukoliko priprema neki dokument za štampu, kao i ukoliko izrađuje neke 3D modele. Glavna svrha korišćenja WYSIWYG - a jeste da korisnik stekne vizuelni uvid u ono što radi web dizajner, pre nego što dođe do finalizacije proizvoda.

Međutim, postoje i problemi u implementaciji WYSIWYG - a. To se prvenstveno odnosi na izlazne uređaje, te njihove eventualne razlike, a posebno na različite rezolucije tih izlaznih uređaja. Srećom, te postoje vrlo jednostavna rešenja, a u koja su svakako upoznati web dizajneri. Prvenstveno se prilagođava rezolucija dokumenata, kada je tekst u pitanju i to tako da rezolucija bude veća od one za koju se pretpostavlja da će je primenjivati krajnji korisnik. Ovaj metod se najčešće koristi u okviru Adobe Acrobat programa.

Ukoliko je, pak u pitanju priprema određenog dokumenta za štampu, dokument u WYSIWYG - u se prilagođava na rezoluciju određenog štampača, koji će taj dokument štampati. Ovaj vid obrade se koristi u programu Miscrosoft Office Word. pa ipak, neretko se događa da i pored ovih podešavanja dokument bude lošijeg kvaliteta u štampi, kao i da se raspored u pojedinim slučajevima malo pomeri, ali se to najčešće događa kada sam štampač ima veću rezoluciju.

Postoji mogućnost i da se tekst podesi na podrazumevanu rezoluciju, što je, u principu mnogo bolja varijanta od prethodne. kao i da se podesi na rezoluciju koju koristi određeni izlazni uređaj. Međutim, ovo se najređe preporučuje i koristi, jer vrlo često dovodi do pomeranja redosleda dokumenta prikazanog na ekranu u odnosu na štampanu verziju.

Najbolji primeri korišćenja WYSIWYG alata su Dreamweaver i Google Sites.