Search Engine Results per Page, odnosno skraćeno SERP se smatra posebnom vrstom vodiča vezanog za pretraživač Google, a koji je vizuelnog tipa. Zapravo, kada ukucamo određeni pojam, to jest ključnu reč u okviru polja pretrage na ovom ili nekom drugom pretraživaču, mi dobijamo određeni broj rezultata prema konkretnoj ključnoj reči.

Podrazumeva se svakako da je osnovni deo svakog SERP - a spisak onih rezultata koje pretraživač pronađe, a na osnovu navedenih reči, to jest upita koje pojedinačni korisnik bude ukucao u konkretno polje. Iako bi trebalo na prvom mestu da se na toj stranici pojave konkretni rezultati, to jest web sajtovi i ostali sadržaji koji najviše odgovaraju navedenim ključnim rečima, svakako mogu da se prikažu i reklame.

Postoje dva osnovna tipa rezultata koji se dobijaju na ovaj način, a to su oni koji se smatraju takozvanim organskim, kao i oni koji nastaju kao rezultat plaćenih oglasa.

Organski rezultati su, zapravo dobijeni na osnovu određenih algoritama, a koje sadrži konkretni pretraživač, dok ovi drugi podrazumevaju da vlasnik određenog web sajta ili stranice mora da izvrši plaćanje Google pretraživaču, a kako bi se ti rezultati pojavljivali među prvima.

Princip po kome se prikazuju rezultati je vezan najpre za njihov značaj, a što se tiče načina prikazivanja rezultata u okviru SERP - a, na prvom mestu se podrazumeva naslov, odnosno link koji korisnika vodi do određene stranice, a prisutan je i vrlo kratak opis u okviru koga se uglavnom nalaze one reči i izrazi koje je korisnik inače i ukucao u polje za pretragu. A svako ko plaća oglašavanje ima mogućnosti da izabere šta će se tačno prikazivati u okviru rezultata.

Podrazumeva se svakako da je u okviru Google pretraživača dostupan izuzetno veliki broj rezultata na osnovu konkretnih ključnih reči, pa se zato on obično i ograničava na kreiranje različitih podgrupa. Naravno, rezultati koji su prikazani u samom vrhu pretrage ujedno su i oni čija sadržina najviše odgovara ukucanoj reči ili rečima, a svakako što su rezultati na udaljenijem mestu od vrha, to i njihova sadržina sve manje može da odgovori na upit.

Sam SERP je sastavljen od ukupno tri komponente koje se smatraju ključnim, a to je naravno prvo upit, to jest ključne reči koje pojedinačni korisnik ukucava u polje za pretragu, zatim organski rezultati, kao i sponzorisani SERP rezultati.

U želji da omogući svakom korisniku još bolju pretragu, Google pretraživač, ali i mnogi drugi veći pretraživači, kao što su na primer Bing ili Yahoo, dodaju različite alatke, a kako bi rezultati bili što bolji. A to znači da konkretni rezultati mogu da sadrže i slike čiji opis najviše odgovara zahtevanim ključnim rečima, odnosno videe, mape i slične sadržaje.

Svaki pojedinačni pretraživač, naravno neprekidno dopunjuje svoje funkcije, pa većina njih poseduje i one alate koji omogućuju značajno bolje filtriranje konkretnih rezultata i to prvenstveno po njihovoj relevantnosti.

Izuzev po relevantnosti, organski rezultati bivaju navedeni i na osnovu različitih spoljašnjih faktora, to jest primarno prema povezanosti konkretnog web sajta sa različitim društvenim medijima i sličnim sadržajima, ali i na osnovu njegove pouzdanosti, tako da korisnici zapravo dobijaju najbolji od najboljih rezultata za određenu ključnu reč ili frazu.

Najbitnije je da se prilikom pretrage precizno definišu reči ili fraze, a kako bi ih pretraživač što lakše prepoznao.

Kada su u pitanju sponzorisani rezultati, zapravo se radi o specifičnom načinu prezentovanja određenih usluga ili proizvoda, to jest konkretnog web sajta. A pretraživač na osnovu ključnih reči, u principu definiše koji će se plaćeni oglasi pojaviti na konkretnoj stranici.

SERP je vrlo važna komponenta u okviru internet marketinga, budući da je najvažnije za uspešno reklamiranje da se konkretni web sadržaji nađu u okviru prve strane internet pretrage za određene ključne reči.