Vad är administratör

Termen administratör har stort tillämpningsområde. När vi säger administratör eller förkortat admin tänker vi oftast på person som ansvarar för att följa visst internetforum, men yrket finns också inom många andra arbetsområde, inte bara på Internet. I det här fallet är administratör person som ansvarar för hantering av hela forumet, alla diskussioner och kommentarer där, sedan har admin möjlighet att skapa och ta bort vissa kategorier inom forum, men också att godkänna eller avvisa publicering av användares kommentar.

Arbete som utförs av administratör skiljer sig i hög grad från arbete som utförs av moderator av internetforum, eftersom administratör praktistk är överordnad till moderator. Moderator ordnar bara visa kategorier resp. subforum inom forum han/hon ansvarar för, publicerar eller raderar tema, sedan godkänner eller avvisar användares kommentar enligt regler, men endast inom visst subforum för vilken moderation han/hon ansvarar för. Så är det ganska klart att till skillnad mot moderator, har administratör stora befogenheter som gäller visst internetforum i helhet. I internetvärlden finns det många typer av yrket. Vid sidan av Administratör av forum, vars befogenheter vi har nämnt, finns det bl. a. Nätadministratör, resp. person som ansvarar för att ordna datornätverk, sedan Databasadministratör som tar hand om viss databas och dess optimella drift. Det finns också följande yrken: Server administratör (ansvarar för administration av viss server), sedan Systemadministratör som ansvarar för underhåll av funktionalitet av tekniskt avancerat informationssystem.

Vid sidan av de ovannämnda yrkena, finns det också Superuser (Root) resp. person som använder viss dator inom vilken den personen är administratör, samt Sysop, resp. i flesta fall är det administratör av viss webbportal, som i alla fall har flera användare.

När det gäller termen administratör kan vi ofta höra termen webmaster (webbansvarig), som inte översätts från engelska i många språk. Arbetsuppgifter som webbansvarig har är i viss mån lika som administratörs arbetsuppgifter, dessutom ansvarar webbansvarig också för underhåll av en eller fler olika webbplatser. Så är det helt klart att arbetsuppgifter som webbansvarig har skiljer sig i något sett från uppgifter administratör har. De två termerna likställs av okänd anledning. Man förutsätter att termerna webbansvarig och administratör felaktigt likställs därför att webbansvarig egentligen är administratör av viss webbplats, men det är bara en av stort antal funktioner webbansvarig utför och ansvarar för.