Att uttrycka oss på det kortaste och enklaste sättet är internetdomän eller endast domän webbadress till en viss webbplats.

Internetdomäns huvudsyfte är att möjjligöra att viss webbplats enkelt kan hittas så kan större antal besökare ganska lätt besöka den samt att dess namn lätt kan minnas. Det är ganska viktigt att välja adekvat domännamn och rätta ändelser (till exempel: .com, .rs, .net, .biz, .edu.rs m.m. ).

Internetdomän är unik och två eller flera webbplatser kan inte samtidigt använda en och samma domän utom när domän löper ut och andra innehavare kan hyra ut den.

DNS eller Domain Name System används för att översätta varje internetdomän till unik IP-adress resp. en slags nummeriska kod som framställs identifikation av viss webbplats genom att använda speciella verktyg. Eftersom det är svårt att minnas IP-adress med hänsyn till att den består av 4 grupper av olika nummer, inledde DNS omvandling av nummer till bokstäver för att underlätta användning av Internet.

Domäner fördelas primärt på nationella och internationella och de skiljer sig tack vare ändelser där varje ändelse har visst betydelse.

Nationella ändelser som gäller för Serbien är: .rs , .co.rs , .org.rs , .edu.rs , .in.rs , och för kort tid sedan finns det även kyrillisk domän .срб.

Internationella ändelser är: .com , .net , .org , .info , .biz.

Varje av de ändelserna har visst betydelse och deras ändamål anpassas vanligen det. Ändelsen .com innebär kommersiell (på engelska commercial), medan ändelsen .net är förkortning av engelskans network och betyder nätverk. Ändelsen .org är förkortning av engelskans organisation, .info av information, medan ändelsen .biz förkortas av business. Ändelsen .edu är avsedd för utbildningsorganisationer och dess namn kommer från engelskans education, som betyder utbildning.

Vid sidan av gott utvalt namn resp. internetdomän är det ganska viktigt att välja riktig ändelse. Det är väl bekant att .com är den mest använda ändelsen och det finns stort antal fördelar med dess användning. Först och främst om vi bedriver verksamhet i utlandet eller om vi vill expandera där bör vi då välja ändelsen .com, eftersom om vi har internetdomän med nationell ändelse, kan vår webbplats endast ses av människor som bor i vårt land när söker. Den kan naturligvis också ses av människor i utlandet men endast om de har hört om den och om de skriver i adress till din webbplats direkt i adressfält. Men, även i så fall finns det stor möjlighet att webbläsare först och främst kommer att erbjuda dem nationella domäner för landet de vistas i och sedan andra domäner.

När du väljer internetdomän är det ganska viktigt att om du kan hyra ut alla möjliga domäner resp. ändelser bör du göra det för att försäkra dig själv och din verksamhet. När du hyr ut alla tillgängliga ändelser av viss domän får du ganska bättre chans att din webbplats blir mer synlig och bättre rangeras vid sök. Att rätt välja internetdomän och dess ändelser är endast en liten del som kan bidra till framgång och påverka att din verksamhet förbättras.