Vad är gigabyte

Det mest spridda måttenhetssystemet är Internationella måttenhetssystemet (på engelska International System od Units ), som betecknas med förkortningen IS och som oftast används. I enlighet med systemets regler omfattas enheten gigabyte (på engelska gigabyte) av systemet. Enheten gigabyte förkortas GB och används först och främst inom datavetenskap för att ange datamängd. En gigabyte är en miljard byte.

När det gäller den enheten, bör man ha i åtanke att dess förkortning GB ofta förväxlas med förkortningen för enheten gigabit som är Gb. Det finns också viss inkonsekvens och termen gigabyte används ofta i stället för enheten gibibyte. Även om den inkonsekvensen ofta kan träffas i vardagligt språk, rekommenderas det att man inte förväxla de två enheterna, eftersom det ofta kan ske att personen du pratar med blir ganska konfunderad, även om det gäller någon som vet skillnad mellan gigabyte och gibibyte. Termen gigabyte definieras både inom datavetenskap och telekommunikation och beroende av tillämpningsområde antar den olika värde.

När den används inom datavetenskap, används gigabyte för att ange kapacitet hos minne av viss dator eller någon av dess del. I så fall har gigabyte följande värde 1.073.741,824 byte, resp. 230 byte. IEC, resp. International Electrotechnical Commissiom rekommenderades att man i så fall inte använder gigabyte som måttenhet, utan gibibyte, som förkortas GiB.

Inom telekommunikation motsvarar gigabyte värde av en miljard byte, resp. 109 byte. Inom telekommunikation används gigabyte mestadels till exempel när vi vill uttrycka viss telekommunikationsnäts hastighet, men också när vi vill beteckna kapacitet hos speciella anordningar som flashminne och diskar. Det anses vara rätt använding av termen gigabyte och i enlighet med Internationella måttenhetssystemet.

Och nu lått oss se vad skillnaden mellan gigabyte och gibibit är, eftersom användare oftast blir konfunderad med de två termerna. Först och främst bör man ha i åtanke att en bit har åtta gånger mindre storlek än en byte, resp. 1 byte motsvarar åtta bitar. På det sättet kommer vi till slutsats att 1 gigabyte är samma som 8 gigabit när det gäller storlek.

Inom datorområde används vanliga SI enheter, och tillverkare av datorutrustning som huvudenhet tar 1 kilobit som motsvarar 1000 bitar. Men, för 8 år sedan, att vara mer precis under 2007 inledde man oskriven regel att kapacitet av hårddiskar bör anges i gigabyte. Den enheten tas naturligtvis med vissa förbehåll eftersom den verkliga kapaciteten av viss anordning kan antas något mindre eller störe värde än ovannämnda.

Vi bör inte glömma en ganska viktig uppgift som också ofta förvirra användare. Nämligen när det gäller måttenhet tar stort antal tillverkare som tillverkar så kallade hårddiskar för enheten av 1 gigabyte värde av en miljarda byte. Problem uppstår eftersom majoritet av operativsystem räknar 1 gigabyte som 1.073.741,824 byte, och det är ofta orsaken till förvirring. Det kan ske till exempel att användare ofta blir förvirrad om de inte väl informerades så i stället för att ha disk med kapaciteten 40 gigabyte som nämns i specifikationen, får de egentligen lagringsutrymme av 37,2 GB.

Termen gigabyte kan bland annat ses på: flashminne samt olika diskformat (CD, DVD m.m.), men också på MP3-anordning och stort antal moderna spelkonsoler.