Vad är öppen källkod

Förklaring av termen öppen källkod (på engelska Open Source) är ganska enkel, och om man vet om att bokstavlig översättning från engelska är öppen källkod som i så fall syftar på mjukvara. Det gäller alltså mjukvara som utvecklades genom tillämpning av så kallade Öppen källkod licens, och enligt dess källkod kan den användas av varje person som har behov av den så att användare på första platsen kan ändra dess innehåll för att förbättra prestanda. Att vara mer precis när man får den slags mjukvara får man också specifika, också öppen källkod program sedan naturligtvis källkod skriven i konkret programspråk. Och det innebär att alla användare praktiskt kan ändra hela programet.

Vi påpekar att öppen källkod aldrig har varit mjukvara man behöver betala för. Termen lanserades för första gången 1998, och de personerna som bidrog till dess uppkomst och skapande använde faktiskt den termen för att byta tidigare termen så kallade fri mjukvara. Man började använda mjukvara med öppen källkod på Internet, mjukvara som enkelt kunde laddas ner från Internet och användare hade rätt att se dess källkod och sedan att korrigera den.

När det gäller syfte som öppen källkod har, definieras den som möjlighet att olika program korrigeras för att vara mer förståeliga till användare och lättare tillgängliga. Varje användare får naturligtvis veta om deras skyldigheter resp. rättigheter och förmåner men också om olika begränsningar. Samt med alla andra licenser bör användare helt och hållet följa regler som de naturligtvis fick veta om tidigare. Och när det gäller förmåner som användare av öppen källkod licens har omfattar de användning och ändring av mjukvara samt möjlighet att vidarebefordra den. Tvärtemot det, när det gäller mjukvara med stängd källkod har användare endast rätt att använda den och mestadels har de inte rätt att ändra den, och när det gäller villkor för dess distribuering definierar man dem i varje enskilt fall, och det beror på beloppet på ersättning som bör betalas för att använda viss mjukvara.

De som mest används är Apache License för mjukvara med öppen källkod, samt MPL (Mozilla Public License), sedan LPLG, resp. GNU Lesser General Public License m.m. Det finns också organisation – så kallade Open Source Initiative, dvs. initiativet för öppen källkod vars huvudmål är att reglera konkreta licenser. På ovannämnda organisationens webbplats kan man finna alla öppen källkod licenser som organisationen har tillåtit.

Vi måste påpeka att sådana licenser naturligtvis inte är ömsesidigt kompatibla och det innebär egentligen att de i vissa fall inte kan använda öppen källkod av någon annan mjukvara som även har ovannämnda licensen.

Det är intressant att framhålla att det finns stort antal personer som är experter som till exempel programmerare, webdesigner och övriga IT experter som helt och hållet stödjer öppen källkod så många av dem utgör så kallade öppen källkods-rörelse. De tycker om den formen av mjukvara först och främst eftersom de anser att sättet mjukvara med öppen källkod fungerar på är ganska bättre än det som gäller mjukvara med stängd källkod. I så fall har många användare möjlighet att genom att tillämpa sina kunskaper utveckla bättre program i jämförelse med mjukvara med stängd källkod där endast visst antal experter kan arbeta på. På grund av det anser man att sådan mjukvara är perfekt för utveckling av IT område eftersom den kan bidra till att kunskaper programmerare över hela världen har blir tillgängliga till många användare.

Det finns stort antal sådana program och några av dem är webbläsare Mozilla Firefox, sedan program för ordbehandling - Open Office, resp. Media Player Classic, även hela operativsystem, och vi tänker först och främst på Linux.