Vi förutsätter att varje människa har haft möjlighet att se nyckelring med något tryckt på den eller fått reklammaterial i form av reklampennor, tändare, askkoppar och liknande och samtidigt förutsätter vi att inte så många människor vet om att det gäller så kallade tampongtryck.

Det gäller speciell tryckmetod som hör till djuptryck. Metoden går ut på att föra över ett tryck med speciella tampongen som är gjord av gummi eller silikon från kliché resp. konkret tryckform til objektet som ska tryckas.

Det är intressant att betona att tampongtryck först och främst används när vi vill trycka vissa logotyper eller texter, bilder och liknande till objekter och ytor som är ojämna oavsett deras material. Tampontryck används ofta för tryck på objekter av glas resp. plast, men också metall och gummi. I principen används den tryckmetoden för reklammaterial och samtidigt anses den vara den bästa optionen eftersom den lätt anpassas till olika ytor där vi inte kan använda andra tryckmetoder på grund av dåliga resultat.

Den tryckmetoden anses också vara revolutionär eftersom den möjjliggör tryck på ytor som förr inte kunde tryckas på. Att trycka på objekt med jämna ytor är enklare och tampongtryck bör då inte användas.

Med hänsyn till att marknadsföring jämnt och ständigt utvecklar sig, uppstår det större antal objekter där logotyp eller meddelande för våra kunder kan tryckas på och tampongtryck används inte bara på nyckelringar, pennor och tändare utan också på muggar eller klockor, anteckningsböcker och askkoppar, speciella kristallen och övriga material som på sista tiden används.

Det finns stort antal fördelarna med tampongtryck, och som den första vill vi nämna möjlighet att trycka på ojämna ytor samt olika material. Tampongtryck är utmärkt tryckmetod när det gäller precision och kvalitet på tryck och den kan användas för både större och medelstora upplagor.

Vid sidan av reklammaterial, används tampongtryck också inom datorindustri (på dator, tangentbord, möss m.m.), bilindustri, tillverkning av sportutrustning, även inom tillverkning av medicinsk utrustning och leksaker samt inom många andra område.

Det är intressant att betona att konkret logotyp eller andra bilder egentligen förs från kliché som är jämn till önskad objekt som kan vara av olika material. Och formen som förs kan även vara komplicerad form, resp. cylindrisk eller rund samt alla andra ojämna ytor. Tampongtryck tillämpas mer och mer och den är inte dyr metod. Färg som används i den metoden omfattar öppet och slutet färgsystem. Två slags maskiner används för tampongtryck, både de som har transportband och de som underförstår att speciella band bör röras för att möjliggöra tryckning. Beroende på upplaga definierar man om öppet eller slutet färgsystem ska användas, eftersom stängt system primärt är avsett för medelstora och större upplagor och det används oftare i jämförelse till öppet som först och främst används för tryck av mindre upplagor. Pris på tampongtryck varierar i förhållande till upplaga, men priset definieras också i enlighet med viss bild eller text som bör tryckas så måste man definiera priset på utveckling av kliché, för att man kan sätta pris på hela processen.