Sammanfattningsvis är Silverlight (på engelska Microsoft Silverlight) versionen av tilläggsprogram Flash. Dess utvecklare och ägare är företaget Microsoft.

Från början har Microsoft Silverlight presenterats som tilläggsprogram (på engelska plugin) till webbläsare och dess primära funktion var att erbjuda användare många extra funktioner, först och främst kontroll över multimedieinnehåll.

Några av funktioner som Microsoft Silverlight erbjuder är: animationer, tillträde till uppgifter, enkelt sätt att reproducera både ljud- och videoinnehåll, samt användning av vektorgrafik utan hinder m.m.

Även om Silverlight primärt lanserades som en sorts tilläggsprogram till webbläsare (på engelska web browser ), utvecklades plattformen Microsoft Silverlight mer och mer efteråt och många andra interaktiva funktioner tillfogades snart, samt stöd för .NET domän. Sedan dess har nya versioner utvecklats, även om företaget Microsoft publicerade 2013 att plattformen Silverlight ska inte utvecklas vidare. Den sista versionen som idag används lanserades 2011 och det gäller Microsoft Silverlight 5. Några av funktioner som förbättrades eller som inleddes som nya är: stöd för 64-bits webbläsare, accelererad videodecoding samt 3D-grafik som kontrollerar hastighet vid uppspelning.

Plattformen Microsoft Silverlight är tillgänglig för stort antal webbläsare som stöder det, men det gäller endast webbläsare som körs på operativsystemen Microsoft Windows och Mac OS X. Det finns också mjukvara som kallas Moonlight inom Microsoft Silverlight, som är helt kostnadsfri och den är avsedd för att Microsoft Silverlight kan användas inom olika operativsystem med öppen källkod (på engelska Open source ), som till exempel Linux operativsystem.

Även om Silverlight primärt är avsett för operativsystem som utvecklades av företaget Microsoft, kan andra webbläsare (Opera, Safari, Firefox) också ladda Microsoft Silverlight innehåll, men endast med hjälp av specialiserat tillägg.

Sedan februari 2008 kan plattformen ganska enkelt utvidgas resp. uppdateras (på engelska update) med hjälp av Windows Update. Uppgraderingen är valfri och beror först och främst på behov av varje användare.

Microsoft Silverlight är inte tillgänglig till mobila enheter som använder plattformar Android och iOS för kort tid sedan. Microsoft Silverlight är först och främst avsett för mobiltelefoner med Windows (på engelska Windows Phone).

Enligt aktuella informationer har företaget Microsoft aviserat Microsoft Silverlight 6 och som deadline anges den 5 oktober 2021.

Plattformens grundläggande läge påminner i stort sett om WPF (på engelska Windows Presentation Foundation ). De grundläggande funktionerna av läge och därmed Silverlight omfattar integration av grafik, animationer och multimedieinnehåll i så kallade run time miljö. Plattformen kan också användas på Windows Vista för att skapa speciella gadgets, så kallade Windows Sidebar Gadgets.

Microsoft Silverlight har stöd för X.264-video: AAC (på engelska Advanced Audio Coding ), WMA (på engelska Windows Media Audio ), WMV (på engelska Windows Media Video ), samt MPEG Layer III, som är avsett för MP3 medieinnehåll i alla stöttade webbläsare. De alla funktionerna kan användas utan något krav på Windows Media Player, men med hjälp av adekvata tillägg.

Enligt statistiska uppgifter i mitten av 2011 användes Microsoft Silverlight globalt omkring 65%, som procentuellt är mindre i jämförelse till Flash med över 95% och Java med 76%. Vi bör också nämna att de alla plattformarna kan användas ihop på nästan alla webbläsare utan någon svårighet, naturligtvis om de är kompatibla. Plattformen har också kritiserats i stort sett för att inte använda SVG (på engelska Scalable Vector Graphics ), skalbar vektorgrafik som standard, som anses vara ganska viktig för .NET-integration som stöds av Microsoft Silverlight.