CSS (Stilmall - Cascading Style Sheets ) är ett språk som beskriver presentationsstilen. Även om det oftast används för utveckling av webbsidor och användargränssnitt av webbapplikationer, kan CSS också användas av varje slags XML dokument.

I början hade den rollen HTML. Eftersom webbplatser har blivit mer komplexa under tiden, har koden blivit oläslig och komplicerad att underhålla. Då blev det klart att ny metod som kan lösa problemet måste införas. Problem löstes i mitten av 1990-talet i formen av CSS, då nämndes CHSS.

Det finns fler versioner av CSS. Varje av dem byggdes på föregående version och gav nya möjligheter. Fram tills nu kom versionerna CSS1, CSS2, CSS3 och CSS4 ut. Det finns inte versionen CSS4 men det finns visst antal moduler av fjärde nivå och det är anledning till att den nämns när vi pratar om CSS versioner.

I de flesta fall finns CSS kod inom särskilt dokument som sedan tilläggs där behövs. Det är samtidigt den bästa metoden när arbetar med CSS. CSS kan också användas direkt i dokument vars design förändras. Det kan göras i dokumethuvud eller inom element tagg vars utseende bör påverkas.

Även om vi inte ifrågasätter fördelar med CSS, finns det några begränsningar. Olika webbläsare tolkar kod på olika sätt så är det nödvändigt att använda olika metoder för att ha överenstämmelse när det gäller utseende.

Exempel på hur man definierar font av klassen "text" :

.text { 
    font-family:"Arial", sans-serif;
    font-size:11px;
    font-style:bold;
}