Vad är CMS

CMS (Innehållshanteringssystem - Content Management System) är systemet som dynamiskt administrerar med webbplatsinnehåll. Det är datorapplikation som möjliggör att publicera, organisera och förändra webbplatsinnehåll genom användargränsnitt. Det omfattar att tillägga texter, bildgalleri, videor, bloggar osv. De första CMS system uppstod i början av 1990. Genom CMS har man möjlighet att underhålla webbplatsen utan att ha någon kunskap i programmering, eftersom kontakt med kod själv är minimal.

Det finns två grundläggande CMS element. Det första är CMA (Content Management Application) och det är front-end användargränssnitt som används för att användare kan underhålla webbplatsen utan något slags ingripande av webbdesigner. Det andra är CDA (Content Delivery Application) som översätter kod och visar alla förändringar på webbplatsen.

Varje avancerande CMS system är modulsystemet, dvs. det består av mindre enheter (moduler). Varje modul har viss funktion och användare kan plug-in de modulerna de behöver. Genom det förbättras CMS flexibilitet till olika slags webbmarknadsföring.

De populäraste CMS system är Wordpress, Joomla!, Drupal och ExpressionEngine. I början var Wordpress bloggplattform, men efterpå utvecklades det i hög grad och idag används det för alla slags webbplatser. Just nu är Wordpress populäraste CMS system och det har den aktivaste användargruppen. Det ledde till stort antal Wordpress tema och moduler som bidrar till dess allsidighet och stor flexibilitet.