Vad är Adobe Flash

Ett av de mest omtyckta verktygen av nästan varje webbdesigner under de sistone 10 åren har varit program Flash, som utvecklades av företaget Adobe Systems. Hela benämningen på programmet är Adobe Flash eller enbart kallat Flash.

Programmet används först och främst till att skapa olika bilder och animationer med hjälp av stort antal verktyg som Flash erbjuder sina användare. Dokument som skapades med hjälp av programmet kan enkelt tillfogas till viss webbplats eller spara på extern enhet. Speciella fördelen med Flash är att det kan urskilja och stödja filer med multimedieinnehåll som utvecklades i andra program och du kan tillfoga dem till det du arbetar på utan hinder.

Vid sidan av bilder och animationer kan man också skapa flashbanner som på sistone har använts mer och mer, eftersom det konstaterades att de väckter mer uppmärksamhet än de statiska resp. banner som inte har Flash animering. Vid sidan av alla ovannämnda, används programmet för att utveckla: integrerade annonser, presentationer av produkter eller tjänster, instruktioner och manualer och Flash erbjuder möjlighet att tillfoga specialeffekter som är karaktäristiska för TV och film. Det finns också information att filmindustri i Hollywood använder Flash för att skapa fantastiska specialeffekter i sin produktion. Flash används också för utveckling av interaktiva darospel.

Alla som vi har nämnt låts mycket bra, men det är ganska viktigt att använda Flash på rätt sätt. Det innebär naturligtvis inte att om du är nybörjare kan du inte lära dig grundprinciper av programmet. Man bör ha i åtanke att Flash är verktyg som primärt är avsett för programmerare och man bör så betrakta det. Nybörjare kan naturligtvis “spela” med programmet, men när det gäller seriöst arbete, bör man ha vissa tidigare kunskaper.

Just på grund av det kan erfarna programmerare lätt märka om någon webbplats eller applikation utvecklades av någon som har erfarenhet av jobb eller ej. Personer som inte vet om alla fördelarna med Flash kan lätt dras iväg och belasta webbplats med olika animationer som utvecklades i Flash, som i stort sett kan påverka kvalitet på själv webbplats eller applikation samt hur snabbt den ska laddas. Det är ganska viktigt att fördelarna som Flash erbjuder rationellt används eftersom dess positiva effekter då ska vara synliga.

Om man tar hänsyn till att Flash använder vektorgrafik, ska alla animationer som utvecklades i programmet resp. alla utdatafiler vara i form av vanlig bitmapgrafik.

Vid sidan av alla fördelarna Flash har, bör vi också nämna interaktion med användare som finns på en hög nivå. Och vid sidan av det, om webbplats utvecklades i Flash, har webbdesignare möjlighet att precist bestämma hur webbplats ska visas och fungeras oavsett vilken webbläsare används. Det är möjligt att uppnå tack vare fördelarna som Flash Player som i stort sett är integrerat i nästan alla nya versioner av webbläsare, sedan i systemprogram inom nästan alla moderna datorer erbjuder, så det har blivit till en sorts webbstandard.

Samt för alla andra program finns det också negativa kommentarer som gäller Flash. Det som kan anses vara nackdelen med programmet är laddningstid resp. laddning av innehåll som utvecklades i Flash. Det har absolut ingen förbindelse med företaget eller personen som utvecklade animation, annons, webbplats eller vilket som helst webbinnehåll i programmet. Laddningstid av innehållet beror uteslutande på internetkoppling besökare har, så webbdesigner eller person som sysslar med utveckling av visst innehåll i Flash bör ta hänsyn till den detaljen.