Vad är insticksprogram

När någon speciell mjukvara tillägg innehåller programbibliotek dvs. visst antal så kallade underprogram med syfte att möjliggöra att olika problem lösas, handlar det då om tillägg som betecknas av begreppet insticksprogram. Enligt definitionen är insticksprogram en speciell del av tillägsprogram som också omfattar speciella programbibilotek, men som samtidigt inte är beståndsdel av konkret mjukvara.

Huvudmål med sådana tilläggsprogram är att möjliggöra att en viss mjukvara genom att tillämpa precis deras programbibliotek erbjuder användare olika funktioner som egentligen omfattas inte av programet vid dess utveckling. Till exempel, insticksprogram är speciellt tilläg som är avsett att blokera poppuppfönster och det finns också stort antal tillägg som är avsedda för förbättring av Wordpress platform, samt olika instickssprogram som gäller aktivitetsfält och många andra.

De tillägsprogrammen anpassas helt och hållet sig till krav och deras mål är att i hög grad förbättra vissa applikationer eller program. Tack vare den principen och när vissa program eller applikationer stödjer visst insticksprogram utförs naturligtvis också anpassning av användning enligt krav resp. behov av enskild användare. På samma sätt omfattar insticksprogram också tillägg som inom konkret webbläsare är avsett för till exempel användning av viss filtyp men också tillägg som bör söka efter virus och många andra.

Det kändaste insticksprogrammet är definitivt Java som är avsett för att köra olika sidor som har Java filer. Adobe Flash Player anses också vara insticksprogram, samt Quick Time Player och många andra.

Insticksprogram började användas för första gången under 1970- talet, men det var då ett av de enklaste programmen och senare uppstod det många tillägg för olika program och applikationer.

Stort antal applikationer resp. program stödjer insticksprogram, först och främst därför att de kan förbättra deras funktion som indirekt påverkar deras kvalitet. Beroende på typ av applikation eller program, stöds olika insticksprogram så till exempel de programmen som är avsedda att motta och skicka e-post möjliggör användning av olika tillägg vars huvudmål är att utföra kryptering eller dekryptering av visst meddelande, medan till exempel programmet resp. mjukvara som är avsett/avsedd för uppspelning av ljud eller video kan tillsammans med olika tillägg används nästan alltid, eftersom det egentligen stödjer stort antal format och därmed underlättar användning. Om de tilläggen är tillgängliga inom speciella program eller applikationer som är avsedda för att ordna ljud är deras huvudmål att inte bara generera och analysera ljud utan också att vidarebefordra det, och när instiksprogram tillämpas inom speciella program för ordbehandling är dess huvudmål då att stödja stort antal programspråk som då används.

Varje internetanvändare vet att stort antal webbläsare egentligen använder olika insticksprogram dvs. tilläggsprogram, och vi menar först och främst dem som är avsedda för att spela videoinnehåll med olika format samt vissa presentationer. I så fall använder vi i stort sett Flash Player eller Quick Time, även om det finns många andra insticksprogram.

Stort antal insticksprogram kan inte köras självständigt, deras funktion beror uteslutande på sättet konkret program eller applikation skapades på och insticksprogram installeras som en del av ett annat program eller applikation. Huvudprogram dvs. applikation fungerar fristående så användare har möjlighet att installera olika insticksprogram beroende av stöd, men då kan de inte ändra huvudprogram eller applikation.

Funktioner av vissa insticksprogram tillämpas oftast med konkreta – så kallade delade programbibliotek och precis inom utvalda segmenten av konkret program.