När någon för första gången hyr konkret domän, utan hänsyn till om det gäller .com, .info, .org eller liknande, blir den aktiv bara några timmar efter betalningen registrerats och maximallt en dag resp. 24 timmar. Den hela processen kallas för DNS spridning och i så fall registreras konkret domän på olika DNS servrar, men den kommer att bli tillgänglig uteslutande hos den internetleverantören där du har betalat för domän.

Vi måste påpeka att DNS spridning för första gången och när det gäller .rs eller .co.rs domäner kan ta upp mer tid eftersom de registreras inom lokala DNS tjänster och själva processen pågår på annat sätt.

Begreppet betecknar också processen som pågår inom så kallade DNS servrar i hela världen och deras huvudsyfte är att uppdatera alla ändringar som gjorts av användare inom konkret domän. Så, till exempel, om någon byter webbhotell bör det registreras genom process av DNS spridning. Och när det gäller hur lång processen pågår, tar den upp från minimum 15 minuter till maximum tre dagar, dvs. 72 timmar. I praktik finns det också internetleverantörer som arbetar något långsammare resp. uppdateringar görs mer sällan och DNS spridning kan ta upp till maximum 120 timmar.

Experter anser att DNS spridning primärt omfattar uppdateringar för alla ändringrar på nameservrar men processen tillämpas också när ändringrar görs inom vilket som helst fält. Den grundläggande skillnaden mellan ändringar som har uppstod på ovannämnda servern och inom olika fält är följande: om man ändrar övriga fält påverkar det inte direkt funktionalitet av viss webbsida, till skillnad mot ändringar på nameservern. När man ändrar något där, ska internetleverantörer fortfarande visa primär lokation till besökare resp. användare tills uppdateringar resp. DNS spridning inte har slutförts.

Eftersom vi redan har nämnt att processen kan tar upp från min 15 minuter till max 72 timmar och att det också finns leverantörer där processen pågår även längre, beror det inte på själva registret utan uteslutande på konkreta internetleverantörer dvs. deras inställningar som gäller perioden när cashade DNS-poster uppdateras. Metoden är ganska enkel, eftersom när uppdateringrar slutas underförstår man att konkret webbplats som nu finns på ny domän automatiskt kommer att vara synlig för besökare.

För att undvika problem som kan uppstå när de informationerna förändras, rekommenderar man att du planerar ovannämnda processen i detalj och om någon vill flytta viss webbplats från en server till en annan, rekommenderar man först och främst att de ursprungliga servrarna fortfarande finns online tills DNS spridning har slutförts och konkret webbplats har aktiverats på ny adress. Och om någon vill ändra till exempel domän till någon forum är det bäst om den gamla fortfarande finns i så kallade maintenance mode och att besökare kan besöka den nya. Vi rekommenderar alla ovannämnda eftersom när DNS spridning har slutförts ska besökare ha möjlighet att se alla inlägg på forum, och de gamla inläggen ska fortfarande finnas på den gamla servern. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till innehållskapande medan uppdateringar pågår eftersom om du inte är säker på där du bör publicera innehåll, på den gamla eller på den nya webbplatsen, rekommenderar vi att du väntar tills den pågående DNS spridningen har slutförts.

Varje person som inte vill vänta tills de pågående ändringrarna har uppdaterats, kan använda Google Public DNS eftersom den uppdateras varje 15 minuter men det är helt logiskt att det sättet att ordna konkret webbsida är endast tillgängligt till den ansvariga som är den enda som kan se den medan varje enskilda användare bör vänta tills den pågående processen har slutförts av deras internetleverantör.

I vissa fall tills spridning dvs. hela processen inte slutförts kan viss försening uppstå men man kan inte påverka den eftersom det inte gäller enskilda användaren.