Färgsystem som anses vara de grundläggande är RGB och CMYK. När ljus av vissa färger blandas resp. kombineras utförs då så kallade additiv färgblandning och det gäller RGB färgmodell. RGB är förkortning för färgerna rött, grönt och blått. Den färgmodellen används oftast när visst innehåll bör visas på TV- eller datorskärmar.

När det gäller den andra nämnda systemet resp. CMYK, definieras det som så kallade subtraktiva färgblandningen eftersom pigmenter då blandas. Förkortningen står för de använda primärfärgerna cyan, magenta, gul och svart (Cyan, Margenta, Yellow i Black). CMYK systemet används ofta för tryckning för att slutföra slutliga produkten.

Färgsystem används för tryckning och inom webbdesign, dvs. när vissa videor, bilder eller tryckta material bör korrigeras. De kan användas på några sätt resp. digitalt samt fotokemiskt eller elektroniskt.

Fotokemikst sätt definieras oftast som så kallade vitbalansering som tillämpas inom speciella fotolabb, men tillämpning av färgsystem på sådant sätt som i stort antal fall rör behandling av videoinnehåll eller innehåll för tryckning utförs oftast digitalt och ibland i speciella rum – så kallade studior för färgkorrigering.

När färgkorrigering utförs digitalt, utför man egentligen vissa korrigering som till exempel korrigering av belysning eller vitbalans sedan ändring av många andra detaljer. Färgsystem som då används möjliggör att specialeffekter optimalt tillämpas och om det behövs att uppnå nödvändigt utseende av bara en bildruta. Genom att tillämpa dem på sådant sätt, kan man förvekliga kontinuitet, som i hög grad påverkar kvalitet på konkret videoinnehåll som då behandlas. Atmosfär inom viss scen kan också förändras och så kallade primära resp. sekundära färgkorrigeringen kan professionellt utföras.

Den grundläggande syfte med primära korrigeringen rör hela bilden som behandlas och precis så kontrollerar man dess kvalitet med hjälp av gammakorrigering som omfattar ljusare nyanser av röd, grön och blå. Svartnivå dvs. nivå av skuggkor (shadows), men highlights resp. vitbalans bestäms också på det sättet.

Och när det gäller så kallade sekundära korrigeringen, används samma princip som inom den primära och den enda skillnaden gäller tillämpning av Chroma Key, som används för att utföra segmenterad isolering av belysnings intensitet samt nyanser och mättnad.