Den enklaste definitionen av begreppet webbhotell (på engelska web hosting ) är inkvartering för viss webbplats på internet. I enlighet med det definieras begreppet webbvärd (på engelska web host) som värd för viss webbplats på internet.

Företag som specialiserade för webbhotell säljer i praktik webbhotell och kunder kan hyra ut visst utrymme på webbserver hos dem eller i enlighet med sina behov hela webbservern. På marknaden finns det också många webbhotellspaket som anpassar sig till kundens behov resp. tjänster som de behöver för att använda viss webbplats.

Begreppet webbserver definieras som dator som har oavbruten anslutning till webben (på engelska Worl Wide Web ).

Internetleverantör (på engelska Internet Service Provider), internettjänsteleverantör, förkortat ISP är visst företag som specialiserade att tillhandahålla internetuppkoppling så kan användares webbplats kopplas till internet och som erbjuder alla nödvändiga extra tjänster. Idag kan man få åtkomst till nät på flera sätt (via modem, ADSL eller kabelmodem) och internetleverantörer erbjuder användare många andra extra tjänster som till exempel: registrering av domän, e-posttjänst, webbhotell m.m.

Typer av webbhotell

Bland stort antal typer av webbhotells tjänster som kunder kan få är den mest spridda gratis webbhotell. Gratis webbhotell har begränsade möjligheter och en del webbhotell är reklamfinansierade och de används mestadels för webbplats vars grundsyfte är nöje.

Om kunden bara hyr en del av utrymme på viss server gäller det då så kallade shared hosting. Beroende på utrymme på server, storlek på webbplats kan det ibland finnas hundratals olika webbplatser på viss server. Men det finns många nackdelarna med den typen av webbhotell eftersom möjligheter som kunder har är i hög grad begränsade, och server kraschar ofta på grund av stort antal olika innehåll som finns på den. Shared hosting används ofta av företag som sysslar med återförsäljning av webbhotell så hyr de större utrymme på viss disk för att dela den resp. att sälja utrymme på den till sina kunder.

Det leder oss till nästa typen av webbhotell, så kallade webbhotell hos återförsäljare. I så fall blir kunder praktiskt webb värdar och den typen av webbhotell är bäst val för individuella internetdomäner. I de flesta fall erbjuder återförsäljare av webbhotell sina kunder teknisk support.

VPS (på engelska Virtual Private Server ), resp. virtuell privat server är en metod att dela upp en fysisk serverdator i flera virtuella servrar i enlighet med kundens behov och i så fall ansvarar själva kunder mestadels för underhåll av själva servern.

Den bästa varianten för användare som behöver självständigt tillträde till server är dedikerad server. I så fall ansvarar användare för säkerhet och underhåll av viss server men den ägs inte av användare utan användare har så kallade root behörighet för Linux resp. administratörsbehörighet för Windows.

Om användare har sin server men har inte tillträde som hos dedikerad server utan bara möjlighet att styra sina filer gäller det då managed web hosting. I så fall hyr kunden bara server medan internetleverantör utför alla nödvändiga ändringar för att garantera kvalitet på server som hyrs samt stabilitet.

Ett av de bästa, men samtidigt dyraste webbhotellen är så kallade samlokaliseringscenter som liknar dedikerad webbhotelltjänst. I detta fall är företag som erbjuder webbhotelltjänster ansvarigt för att försäkra alla nödvändiga detaljer så att server perfekt kan fungera, som elkraft, fysiskt utrymme för server, server, oavbruten internetanslutning medan användare ansvarar för alla andra detaljer som gäller underhåll av deras webbplats.

Så kallade molntjänster (på engelska Cloud web hosting ) är en av de nyaste typerna av webbhotell och den baseras på servrar som delas in i grupper så anser man att viss webbplats som använder molntjänster präglas av större grad av säkerhet än de andra typerna av webbhotell eftersom om ett fel uppstår kan webbplats fortfarande fungera utan något hinder tack vare de grundläggande egenskaperna av Cloud system. Det kan fungera utan hinder eftersom det inte är centraliserat. Priset på den webbhotelltjänsten är mer fördelaktigt eftersom användare bara betalar för resurser de använder till skillnad mot andra typer av webbhotell där man betalar månatlig eller årlig hyrning som bestäms i förväg. Och om man använda alla datamängder de betalade för, bör användare betala mer och då blir priset mestadels högre.

När innehåll av viss webbplats finns på flera servrar, gäller det då så kallade clustered web hosting. Om grupperade servrar kopplas till ett nät som består av större antal så kallade noder gäller det då så kallade grid hosting. Det finns också så kallade hemserver, som sällan används.

Vad behöver man för att få webbhotell

För att kunder kan använda webbhotell bör de hita adekvat internetleverantör som kan uppfylla deras behov. Stort antal internetleverantörer erbjuder kunder webbhotell inom baspaket som gäller internettillträde. Vi bör ha i åtanke att stort antal internetleverantörer erbjuder webbhotell för Linux, men det också finns webbhotelltjänster för Microsoft. Innan kunder beslutar om vilken webbhotelltjänst de vill välja bör de veta om vad de förväntar från sin webbplats och vilka extra tjänster de vill ha eftersom det alla påverkar vilken typ av webbhotelltjänst de behöver ha.