Varje sida av någon text innehåller vissa element och nästan varje av de elementen har precist definierade segment.

Begreppet header definieras som sidhuvud dvs. den översta delen av text. Om det gäller Word dokument, skrivs i sidhuvud normalt dess titel resp. informationer om upphovsman och generellt om verk. Till skillnad mot sidhuvud, finns det så kallade sidfot, som egentligen är den nedersta delen av konkret dokument. Där kan man ange informationer om källor som används i text och liknande.

Det underförstås att olika typer av rapporter samt webbsidor innehåller de två elementen, men också många andra. Det som är det viktigaste att nämna är att det inte finns strikt definierad regel vad man bör skriva i den översta och vad i den nedersta delen av sidan, det beror uteslutande på själva designen av konkret webbplats. Till exempel, sidhuvud upprepas oftast på varje sida inom viss webbpresentation och innehåll som finns inom sidhuvudet är alltid samma. I de flesta fall anges i sidhuvud namn på företag eller konkret webbsida, logotyp, i allmänhet informationer som gäller innehavare av konkret webbplats. Sidhuvud omfattar också alla delarna som är samma på alla sidor och som är nödvändiga för bättre översikt, som till exempel, navigering, resp. huvudmeny eller element där man kan söka viss webbpresentation. Sidhuvud kan också omfatta element som gäller inloggning om det inte finns på konkret webbplats.

Varje webbdesigner resp. person som definierar hur en webbpresentation ska se ut bör också utforma sidhuvud och dess innehåll så att sidhuvud innehåller alla element som ska vara nytigga när besökare går till webbplats så bör man absolut väl tänka på vad det är som besökare först ska se och sedan använda det inom varje webbsida. Sidhuvud innehåller ofta kategorier, till exempel om du går till webbplats av företag som har specialiserat sig på att utveckla webbplats och som också erbjuder tjänster som gäller webbprogrammering resp. grafisk profilering och liknande tjänster, bör man ange i sidhuvud alla tjänster uppdelade efter kategorier och inom underkategorier bör man ange informationer om varje enskild tjänst. Slogan av visst företag dvs. några ord företaget är känt för anges ofta i sidhuvud.

Vi bör fästa särskild uppmärksamhet när utformar sidhuvud eftersom det samtidigt är den första kontakten som besökare har med konkret webbpresentation och det bör vara den märkbaraste delen för att väcka besökarens uppmärksamhet.