Vad är W3C

För att webben dvs. hela internet kan fungeras utan hinder är det helt logiskt att det måste finnas vissa regler dvs. standarder som man helt och hållet bör följa. Industrikonsortium WWW eller W3C (World Wide Web Consortium) arbetar med att utveckla de standarderna. Det gäller internationellt företag vars verksamhet riktas till analys av tjänster samt definiering av standarder som man måste följa inom webben.

I princip har företag inte filialer i traditionell mening. Det finns olika institutioner i hela världen som anses vara dess officiella värdar dvs. där de alla som är intresserade kan få alla relevanta informationer. Det gäller först och främst Keiouniversitet som ligger i Tokyo samt MIT (Massachusetts Institute of Technology) som är beläget i Cambridge som tillhör countyt Middlesex resp. Massachusett. Ett annat kontor är ERCIM (The European Research Consortium for Informatics and Mathematics) som ligger i en av de största europeiska teknologiparker Sophia Antipolis sydväst om Nice, Frankirke. Och Pekinguniversitet (Beihang University) är också en av institutionens kontor som ligger i Kina.

Institutionen har 467 ordinarie medlemmar och experter från hela världen arbetar på ständigt förbättring av tjänster och standarder som används som riktlinjer hur hela webben bör fungeras. Vid sidan av företagen Google, Huawei och Oracle corporation, är medlemmarna i W3C Samsung Electronics Co, Ltd., IBM corporation och Mozilla Foundation, men också Hitachi Ltd och Intel Corporation samt KETI (Korea Electronics Technology Institute), LG Electronics och PayPal, resp. företaget Telenor, RNIB (Roayl National Institute of Blind People), University of Southampton, Toshiba Corporation, Micrososft, Macromedia, Apple, Adobe och Volkswagen AG, samt Yahoo!, Inc. och många andra företag och organisationer som fungerar i hela världen inom olika område.

I slutet av 1994 grundades W3C officiellt tack vare MIT (Massachusetts Institute of Technology), som då etablerade samarbete med CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), resp. Europeiska organisationen för kärnforskning. Konsortiums grundare resp. personen som tog initiativ att grunda den är Tim Berners-Lee som då var en av de anställda i CERN.

På institutionens officiella webbplats publicerar man officiella rekommendationer dvs. W3C Recommendations, som egentligen gäller standarder vars regel man helt och hållet bör följa. Konsortium är också ansvarig för arbete av övriga organisationer som bör definiera regler inom vissa område som rör webbens fungerande och först och främst tänker man WAP forum (Wireless Application Protocols), Internet Engineering Task Force och Unicode Konsortium.

Konsortium definierade regler som gäller HTML, CSS i XML, samt deras tillämpning, men de implementerade också SOAP protokoll, resp. XHTML, samt många andra standarder inom moderna webben.

På institutionens webbplats kan man använda gratis verktyg för att pröva om man har följt vissa standarder på konkret webbplats resp. webbsida samt för att eventuellt förbättra innehållet om det behövs.