Begreppet WYSIWYG används för speciellt programspråk, så kallade Lorem Ipsum. Verktyget omfattar speciellt användargränssnitt så att användare kan se hur webbplats eller vilket som helst dokument slutligen ska se ut.

Termen WYSIWYG är förkortning av engelska uttrycket "What You See Is What You Get", som kan översättas som Vad du ser är vad du får. Det innebär att det som användare egentligen kan se är webbplats, bloggs eller vilket som helst dokuments utseende som utvecklats av webbdesigner.

Webbdesigner erbjuder på så sätt användare slutlig lösning hur den ska se ut på Internet, vid tryck eller på något annat sätt.

Genom att använda WYSIWYG kan webbdesigner ändra program om användare vill det och det är framdelen med WYSIWYG. Det används ofta inom webbdesign när designer utvecklar till exempel webbplats och genom att använda verktyget kan designer visa användare hur deras sidor ska se ut. Designer kan också använda verktyget när förbereder något dokument för tryck eller utvecklar 3D-modeller. Det grundläggande syftet med WYSIWYG är att användare får visuellt insyn i det som webbdesigner arbetar på innan finalisering av produkt.

Det finns också problem med implementation av WYSIWYG. Det gäller först och främst inmatningsenheter sedan deras eventuella skillnader och särskilt deras olika upplösningar. Lyckligtvis finns det ganska enkla lösningar som webbdesigner förstås vet om. Först och främst anpassas upplösning av dokument, när det gäller text så att den blir högre än upplösning man förutsätter slutanvändare ska tillämpa. Den metoden används oftast inom Adobe Acrobat program.

Om vi bör förbereda något dokument för tryck, anpassas dokument i WYSIWYG till upplösning av skrivare som ska användas för tryck. Den slags behandling utförs i Miscrosoft Office Word och även om man använder ovannämnda inställningarna sker det ofta att dokument har dålig kvalitet vid tryck samt att ordning i vissa fall förändras, men det sker oftast om skrivare har högre upplösning.

Det finns också möjlighet att text anpassas till standard upplösning som i princip är bättre variant än ovannämnda, samt att anpassas till upplösning av viss utmatningsenhet. Det rekommenderas och används inte så ofta eftersom vad som sker är att dokuments ordning som visas på skärmen förändras i förhållande till den tryckta versionen.

Dreamweaver och Google Sites använder WYSIWYG verktyg.