Vad är MySQL

MySQL är fri programvara skriven i öppen källkod som primärt används som databashanterare. Den används inom Linux, men finns även för enheter som används Windows eller Mac OS, samt många andra.

När MySQL lanserades fanns det många kritiker, först och främst eftersom den ursprungliga versionen inte hade grundläggande funktioner som bestämdes av så kallade SQL standard. Det gäller egentligen att MySQL databas primärt skapades för att snabbt utföra uppgifter och man sparade på dess funktionalitet. Dess stora framdel var att den ansågs vara den stabila optionen och hade bra ändelser samt olika moduler som stöddes av stort antal programspråk som till exempel Java, PHP, Python m.m.

MySQL anses vara en av de bästa sättet att söka databas resp. att lagra större mängd data eftersom det gäller relationsdatabaser som praktiskt anses vara den centrala delen av olika informationssystem så att de möjliggör att många företag enkelt och snabbt kan få önskade informationer. Vi vill också betona att det är gratis att använda dem.

MySQL lanserades för första gången den 23 maj 1995 medan versionen för operativsystemet Windows lanserades tre år efter, den 8 januari 1998. Nya, förbättrade versioner kom ut efterpå och det är intressant att nämna att företaget Sun Microsystems köpte MySQL den 16 januari 2008.

Det är också viktigt att påpeka att den kan användas på nästan varje operativsystem som gör den en av de mest perfekta sätten att söka databas.

När det gäller bibliotek som används för tillträde till MySQL databaser, finns de för nästan varje programspråk men det finns också många extra komponenter som i hög grad underlättar arbete. När det gäller server, utvecklades MySQL biblioteker som den har mestadels genom att tillämpa programspråk C i C ++. MySQL lanserades av svenska företaget och tills de sålde användarrätt till MySQL var de den enda ägaren till den koden. Det finns GPL licens medan man i vissa fall kan skapa speciell licens enligt kommersiella villkorer.

Enligt informarionerna som nu är tillgängliga, finns det över 10 miljoner installationer av MySQL databaser i hela världen, och den används ofta för att utveckla olika webbapplikationer, när den kombineras med olika programspråk. Det är intressant att betona att så kallade MySQL administrator används för administration och det gäller speciellt utvecklat grafiskt gränssnitt men man kan i vissa fall använda andra. Vid sidan av standarda verktyg finns det också vissa komersiella resp. icke-kommersiella verktyg på marknaden.

Vi vill också nämna att det fanns rad problem när man utvecklade den och problemen löstes av ovannämda företaget så anser man nu att MySQL databas är ett av de bästa sätten att söka olika data. Det fanns många kritiker men eftersom företaget ständigt arbetade på föbrättring av MySQL lyckades de att MySQL blir den bästa på marknaden. Och det är särskilt intressant att betona att operativsystem Solaris i början användes för utveckling, samt att MySQL symbol egentligen är delfin som finns på Solaris logo.