När någon säger att webbadress till en webbplats är till exempel www.oxfordwebstudio.com, gäller det faktiskt URL adress av ovannämnda webbplatsen (http://www.oxfordwebstudio.com/ ).

Det gäller förkortningen av engenskans ord Uniform Resource Locator, så underförstår man att varje webbplats eller annat innehåll som finns på internet har unik webbadress dvs. URL. När vi skriver in det alla i sökningsfält inom viss webbläsare, går vi till konkret innehåll.

Webbadress huvudsyfte är att man går till viss webbplats genom https eller http schablon, och det gäller faktiskt precist definierad rad karaktärer som leder till att man enkelt lokalisera visst webbinnehåll.

Iblan kan man höra att URL egentligen är samma som URI, som är förkortning av engelskans Uniform Resource Identifier, men den första nämnda termen används i högre grad i praktik. Vi vill påpeka att tekniken skapades av Tim Berners -Lee med syfte att den används på World Wide Webb för att man bättre kan klara sig på nätet. Det gäller standard som man sedan dess ständigt har använt och som registrerades under bestämt nummer.

Adressering pågår ganska enkelt, eftersom konkret URL börjas med http eller https, som följs av tecken : och // och efter de elementen anger man hela namnet på konkret domän dvs. adress till server eller webbadress eller någon annan adress och URL slutas med konkret bild eller dokument.

Det är särkilt viktigt att man väljer adekvat URL vid optimisering av webbplats dvs. att man väljer hur viss sida inom viss webbpresentation ska visas. Och det innebär att det första elementet som samtidigt är namn på konkret domän inte ändras men man kan ändra element som följs som samtidigt är adress som bör innehålla konkret namn på fil vi har valt. Från estetiska sidan ser det bättre ut och samtidigt får man bättre översikt över sökning om URL är som följande webbadress http://www.oxfordwebstudio.com/kontakt.html, och man bör ta särskilt uppmärksamhet när konkret webbplats dvs. innehåll som ska publiceras på nätet optimiseras.