Vad är live streaming

I stället för uttrycket live streaming använder man oftast i tal uttrycket webbradio eller webbtelevision, även om de inte har samma betydelse. Att vara mer precis, för att internet television kan fungeras alls, dvs. för att webbradio kan erbjuda lyssnare den typen av programmet som baseras på direktsändning som är översättning till den termen används live streaming.

Den generella definitionen av ovannämnda begreppet syftar på mottagning av vare sig video- eller ljudinnehåll via viss datornät och sedan deras samtidiga reproduktion. På grund av det nämns att live streaming praktiskt är samma som direktsändning av innehåll via television eller radio.

Ibland använder man uttrycket streaming media, och live streaming kallas ibland för internet streaming. Enligt officiellt accepterad definition är streaming egentligen specifik typ av teknologi som samtidigt mottar konkreta uppgifter och reproducerar dem, oavsett om det gäller video- eller ljudinnehåll. Man bör naturligtvis skilja innehåll som visas på det sättet från innehåll som visas via så kallade internet television eller radio.

Vi bör också påpeka att live streaming utförs via service som till exempel Apple Music eller Netflix eller Spotify, och de är egentligen service som möjliggör att varje enskild användare väljer ur då aktuellt erbjudande konkret innehåll de vill följa på det sättet.

Och när det gäller live streaming, vill vi nämna att det bör finns tillstånd för direktsändning och ägare till viss webbradio eller webbtelevision bör ta hänsyn om det. Det är naturligtvis viktigt att betona att det sättet att sända video- eller ljudinnehåll resp. television eller radio innehåll omfattar också användning av specialiserade program.