Vad är varumärke

Om vi behöver uttrycka oss kort om vad varumärke är (på engelska brand) kan vi då säga att varumärke är klients eller konsuments åsikt om viss produkt eller tjänst. När vi pratar om varumärke, tänker vi först och främst på typ av produkt, dvs. alla tillgängliga informationer om viss produkt eller tjänst, sedan logotyp resp. märke av viss produkt. Varumärke rör också viss företeelse eller offentlig person som har blivit känd på grund av sin egenart och då säger man att den personen utvecklade personligt varumärke.

På global nivå syftar begreppet på förväntningar, åsikter och erfarenheter som slutanvändare har om någon produkt eller tjänst. Det är viktigt att ha i åtanke att begreppet identitet i stort sett skiljer sig från begreppet varumärke, även om de ofta nämns i samma sammanhang; men, identitet är egentligen det som ett företag gör för att skapa bra varumärke, resp. för att kunder skulle ha bättre åsikter om deras produkt eller tjänst.

Man kan säga att synonym för varumärke är anseende resp. summa av alla saker som visst företag eller vissa individer gör när de utvecklar identitet av produkt eller tjänst de erbjuder. Självt begrepp varumärke utgörs av några ganska viktiga faktorer och de är: först och främst varumärkesidentitet som följdes av värde, igenkänning av varumärke samt kundens resp. användares medvetande om viss varumärke.

När det gäller varumärkesidentitet (på engelska Brand Identity ) underförstår det visuella och verbala kampanjen som görs av individ eller företag, med syfte att ju bättre lansera viss produkt eller tjänst.

Varumärkesvärde (på engelska Brand Equity ) omfattar alla slags investeringar som placerades för att utveckla varumärkesidentitet för att den kan uppnå nästa viktiga nivå – igenkänning av varumärke (på engelska Brand Recognition ), resp. för att produktens slutköpare dvs. tjänstens användare får veta om varumärkesmedvetenhet (på engelska Brand Awareness). De alla elementen ihop leder till framgångsrik verksamhet och rätt introduktion av viss varumärke.

Vi bör ha i åtanke att det viktigaste steget är att korrekt utveckla identitet, för att användare kan ha positiva åsikter om visst företags produkter eller tjänster. Därför är det ganska viktigt att alla presentationer präglas av hög kvalitet, det gäller särskilt webbpresentation men också övriga aktiviteter som gäller marknadsföring och som leder till positiva åsikter, sedan kundens medvetande om viss produkt resp. tjänst.

Vi bör inte glömma att varumärke ofta blandas ihop med begreppet märke. Skillnaden mellan dem är viktig. Experter inom marknadsföring säger ofta att varje varumärke är märke, men inte tvärtemot. Även om de två begreppen har liknande, nästan likadana egenskaper, är den grundläggande skillnaden mellan dem två: varumärke är egentligen märke, som har utvecklats och under tiden har blivit känt och som helt och hållet representerar visst företag.

Det bästa exemplet på ovannämnda skillnaden är privat gymnasieskola Sveti Arhangel från Kragujevac. Inom skolan finns det stort antal märken, medan märke " Akademija Oxford ", som fungerar inom skolan motsvarar mest begreppet varumärke.