Vad är FTP

FTP är speciell typ av protokoll som först och främst är avsett för att överföra vissa filer mellan två anordningar som finns på nät. FTP är förkortning som står för File Transfer Protocol.

Vi bör naturligtvis betona att vissa program vars huvudmål är tillämpning av protokoll för filöverföring ibland anses vara FTP.

Den typen av protokoll används oftast av webbansvarig när det är nödvändigt att uppdatera konkreta webbplatser.

Det är precis protokoll för filöverföring – som File Transfer Protocol översätts – sättet man oftast använder för att utföra ovannämnda tjänsten. Det karakteriseras som session, eftersom när det gäller nätkommunikation använder man så kallade TCP/IP, och förutom anses det vara en av de säkraste sätten för filöverföring mellan nätanordningar.

FTP fungerar ganska enkelt, klient-dator skickar krav till server-dator, därtill är det naturligtvis logiskt att klient-dator självklart måste ha konkret program som bör tillämpa det protokollet. Det underförstås också att server-dator i så fall har visst program som möjliggör anslutning till FTP port, men också att ta kommando av FTP. Termer man använder för de typer av datorerna är FTP-klient, resp. FTP-daemon, dvs. FTP-server. Sedan upprättas anslutning mellan dem, klient-dator bör meddela konkreta krav och kommando, sedan behandlar FTP-server dem och de meddelas tillbaka som svar på konkret krav eller kommando. I så fall omfattar svar meddelande där kan stå att visst krav (kommando) utfördes med framgång, men också att det fanns fel under utförandet.

Eftersom FTP fungerar enligt speciell FTP-standard är det planerat att svaret anges i form av kod som utgörs av tresifftigt nummer, men de flesta moderna programmen är designerat så att de automatiskt omvandlar koden till språk som användare helt och hållet kan förstå.

Inom varje FTP session finns det två sessioner dvs. så kalade DTP (Data Transfer Process), som är överföringssession samt kontrollsession känt som PI (Protocol Interpreter). Krav om anslutning till konkret dator kommer faktiskt direkt från kontrollsession som först bör aktiveras, och efteråt utför man kontroll av identitet, sedan anslutas till server och efter detta kan man kommunicera utan avbrott. Den sessionen blir alltid aktiv, eftersom den möjliggör att anslutning mellan de två anordningarna pågår utan avbrott, medan överföringssession aktiveras efter konkret krav meddelades och utarbetades.

Det är intressant att nämna att FTP uteslutande kommunicerar över TCP-port 21, medan TCP/IP alltid slumpvis anslutas. Det som ofta nämns som negativ egenskap av protokollet är att man inte använder kryptering vid filöverföring, så det kan leda till missbruk. I några fall använder man SSL algoritmer, dvs. TLS för att åtminstone lösa en del av problem som gäller överförings säkerhet. På samma sätt kan processen ofta stoppas, eftersom man behöver utföra större antal kommando innan överföring påbörjas. Som nackdel med det sättet av filöverföring nämns att när vi överför konkreta uppgifter händer det att vissa extra uppfigter ibland inte blir överfört, som till exempel datum för sista ändring eller exakt datum för skapande, utan man automatiskt anger datum som tilldelas innehåll efter mottagande. Det underförstås naturligtvis att de nackdelarna lösas bäst som möjligt så kan FTP bättre fungeras. Vid filöverföring används ofta ett av fyra sätt för visning av uppgifter. Det omfattar först och främst ASCII (för text), sedan binärt dvs. deskriptivt läge. På samma sätt kan konkreta uppgifter visas på EBCDIC läge, som först och främst tillämpas när det är nödvändigt att överföra vanliga textuella innehållet mellan dator som använder så kallade EBCDIC teckenkodning. Det finns naturligtvis läge som karakteriseras som lokalt som är avsett för kommunikation mellan två anordningar som har samma inställningar, så att konkreta innehåll inte bör omvandlas.

När det gäller överföringsläge, kan man använda antingen block eller komprimerat läge, dvs. det som är känt som streamläge, och varje av dem omfattar vissa krav som måste uppfyllas för att konkret läge kan fungera utan hinder.