Vad är ISP

Även om termen leverantör oftare används, är den riktiga benämningen Internetleverantör, som egentligen är ISP. Det gäller förkortningen för Internet Service Provider, och termen används när det gäller visst företag dvs. konkret juridisk person som specialiserades för att tillhandahålla tjänster som först och främst gäller internetuppkoppling. Samtidigt avser man att ISP utför tjänster som gäller alla servicebehov som är tillgängliga i konkret fall.

Att förklara på ett enklare sätt, måste absolut allting som man får eller skickar via internet genomgå alla kanaler som ägs av vissa internetleverantörer.

Regel som gäller här samt för alla andra tjänster är att varje ISP måste erbjuda olika typer av uppkopplingar dvs. konkret slags paket, och inom dem kan erbjudas vissa extra tjänster som företaget har befogenhet att erbjuda. Varje kund dvs. juridisk och fysisk person bör först och främst väl känna sig med leverantörs erbjudande och sedan väljer den som adekvat ska tillfredsställa deras behov dvs. krav.

Det är också viktigt att nämna att ISP också kan vara varje företag som uppfyller konkreta villkor och dess organisationella struktur kan vara olika. Företag som tillhandahåller de tjänsterna är ofta privat ägt företag, men det kan också vara organiserat på annat sätt.

Vid sidan av huvudtjänst de specialiserades för och som gäller internetuppkoppling, kan internetleverantörer ofta erbjuda tjänst som gäller Internet transit, men också så kallade kollokation, sedan kan de erbjuda de intresserade kunderna möjlighet att registrera viss domän, men också att använda webbhosting, och olika leverantörers erbjudande omfattar ofta Usenet service.

Att ansluta sig till Internet genom modem är en av variant som är tillgänglig, men under sistone använder man ofta så kallade kabel internet samt ADSL. Varje användare har rätt att välja den optionen som passar när det gäller prestanda och pris.

Det är också viktigt att betona att det finns många leverantörer som eventuellt erbjuder användare vissa preferenser, som kostnadsfritt tjänstestöd som är tillgängligt dygnet runt, men också många andra. En serbisk kabel-tv leverantör har kommit på idé att inkludera kostnadsfri tjänst fast telefonlinje inom sitt erbjudande om kabel internet. Naturligtvis bör man fästa särskilld uppmärksamhet till de extra tjänsterna när man väljer motsvarande tjänstpaket. Det betyder att varje användare bör innan de träffar avtal med konkret ISP väl studera villkor som anges i avtalet för att inte bli förvånad efterpå.