Vad är PDF

Det är nästan omöjligt att en aktiv internetanvändare aldrig har kommit på dokumentformat känt som PDF. Det gäller så kallade Portable Document Format vars förkortning PDF kommer från första bokstäver av varje ord. Förkortningen gäller den dokumenttypen som skapas inom viss fil och PDF lanserades av företaget Adobe Systems. PDF introducerades för första gången 1993.

I grunden tillämpas formatet när dokument bör vara tvådimensionellt och samtidigt inte beroende på hårdvara eller mjukvara av anordningen det sparas på. Absolut varje dokument som tillhör den filtypen innehåller först och främst beskrivning som inkuderar visst textuellt innehåll resp. vektor- och punktbaserad grafik, men dess innehåll beror naturligtvis på dokumenttypen. Det är också bra att nämna att enskilda PDF dokument kan innehålla vissa typsnytt som är nödvändiga för att dess innehåll korekt kan visas.

För att enskild användare kan öppna dokumentet, är det ganska viktigt att ha program som ska möjliggöra det, resp. Adobe Acrobat Reader, som naturligtvis är gratis och den kan ganska lätt och enkelt laddas ner från nätet.

PDF är Postscript-baserat som enkelt kan identifieras eftersom varje dokument har ändelse .pdf.

Format av den dokumenttypen anses vara universellt, först och främst eftersom det helt enkelt kan överföras från en anordning till en annan och samtidigt inte ändras sitt originella utseende och det gäller inte bara text utan också alla andra innehåll som finns inom konkret PDF dokument.

Samt vi har nämnt, använder man oftast programet Adobe Acrobat Reader för att öppna PDF dokument och ibland använder man Foxit Reader, och de två programmen är mestadels tillgängliga för användning inom alla ledande operativsystem. Det innebär att det är enkelt att öppna dokument när man vill. Och det är också viktigt att nämna att varje dokument, oberoende på program det utvecklades i, innehåller optionen att överföras i det formatet, när man egentligen utföras dess konvertering.

När PDF utvecklades var dess huvudmål att man spara e-dokumentation på det sättet. Under tiden började PDF ändras och extra optioner blev tillfogat med syfte att i hög grad förbättra dess kvalitet. Idag använder man formatet inte bara för att passa e-dokumentation utan också när vi bör förberedda visst innehåll för tryck.

Förutom PDF, utvecklade företaget Adobe Systems också program som jIndesign, Photoshop eller Adobe illustrator, resp. Adobe Fireworks, men också många andra produkter som i stort sett används av människor i hela världen.