Så kallade märspråk för hypertext dvs. HTML (Hyper Text Markup Language) används först och främst för att skriva webbsidor genom att tilämpa olika redigeringsprogram. Adobe Cold Fusion, FrontPage och Dreamweaver, samt Microsoft Visual Basic Developer m.m. tillhör HTML-redigeringsprogram.

Den aktuella versionen är HTML 4.01, och W3C, dvs. World Wide Web Consortium tar hand om standardisation.

För att klart förstå begreppets definition, bör man fästa uppmärksamhet till definition av så kallade hypertexter. I princip gäller det speciella typen av innehåll som består av text samt bild eller video- resp. ljudinnehåll. HTML härstammar till viss del från SGML, som förkortas av Standard General Markup Language. SGML ansvarar direkt för hur sidor som finns inom olika www dokument (World Wide Web) ska se ut och det tillämpas också när man bör etablera förbindelse mellan dokument.

Den vanliga definitionen av HTML är: HTML är standardiserat språk som tillämpas för att definiera struktur av text, medier och inbyggda objekter inom webbsida och e-post. HTML tecken dvs. så kallade taggar kallas ofta koder, men det är mestadels fel att använda ordet på så sätt. Orsaken till det är att koder som gäller datavetenskap definieras på annat sätt och HTML taggar betecknas innehålls struktur så kan webbläsare dvs. User Agent först urskilja konkret struktur och sedan visa det på planerat sätt och plats resp. precis i webbläsarens fönster som just då används.

Vid sidan av HTML används CSS (Cascading Style Sheets), men också många andra skriptspråk som till exempel JavaScript eller VBScript, DOM (Document Object Model). De alla, men också många andra tillägg tillämpas för att förbättra viss webbsida dvs. att modifiera den för att uppnå ju högre kvalitet.

PHP (Hypertext Preprocessor) och ASP (Active Server Pages) används också med HTML för att uppnå ju bättre och snabbare komunikation mellan viss sida och webbläsare.

HTML används primärt när konkreta element på en sida bör separeras och genom att tillämpa HTML taggar kan man precist definiera rubrikens plats samt var man ska placera alla andra sidans element. Och inom standarden HTML används har man redan implementerat de elementen vars primära syfte är att beskriva sidans egenskaper som till exempel nyckelord eller innehålls beskrivning resp. informationer om upphovsman m.m. De alla informationerna gäller för så kallade metadata och de separeras precist från sidans innehåll dvs. HTML dokument.

När det gäller utveckling av visst HTML dokument, definierar man först dess typ dvs. anger DTD (Document Type Definition), som bestäms i enlighet med standard som används för dess utveckling.

HTML taggar används först och främst för att informera webbläsare på vilken plats konkreta innehåll bör vara synliga. De taggarna placeras vanligen på början av dokument samt till slutet av det och de skrivs mellan tecken < >. Sidans resp. dokuments innehåll samt andra taggar de innehåller finns mellan de två taggarna. När det gäller de taggarna, spelar det ingen roll om stora eller små bokstäver används dvs. de är inte skiftlägekänsliga som till exempel URL. Head-taggen används för huvudet och användare kan inte se den på skärmen. Den används först och främst för att precist definiera egenskaper av visst dokument.

När man i konkret fall bör bestämma storlek på bokstäver används så kallade header tag, och storlek på bokstäver bestäms enligt 6 nivåer dvs. från h1 till h6.