Vad är XML

Organisation W3C som ansvarar för standardisering på webben är också ansvarig för tillämpning av XML standarden som först och främst används för att klart definieras form av information som elektroniskt bör överföras.

Varje enskild användare av webben dvs. hans/hennes dator bör följa regler som gäller XML format och att bestämma över sitt egna format på basis av dem resp. att bearbeta eller utbyta men också lagra i minne informationer som på så sätt skapades.

Namn på begreppet kommer från engelskans ord Extensible Markup Language, och det kan översättas som metaspråk (som kan vidgas) och dess huvudmål gäller uppmärkning av de dokumenten som består av text.

Den huvudprincipen som utvecklare av XML använde som målet var att möjliggöra datorer och användare att enkelt tolka det och sättet på vilket XML fungerar omfattar användning av olika taggar och varje av dem har helt logiskt betydelse. Det underförstås att stort antal format är tillgängliga så att de i högsta grad anpassas till krav så skiljer man format som används när vissa informationer bör sparas i förhållande till de som tillämpas när konkreta informationer måste utbytas via internet.

På webben finns det betydligt antal olika verktyg som tillämpas när visst XML dokument bör läsas men också skrivas och vi vill särskilt betona att de verktygen är gratis. Det finns också speciellt designerade programvaror men det är viktigt att användare vet om att det finns verktyg som kan användas för absolut varje dokument av den typen samt de som uteslutande är avsedda för XML applikationer.

Vi bör också nämna att till exempel XHTML programsspråk är baserat på den standarden samt RSS men också många andra programsspråk.

En av de viktigaste egenskaperna av den standarden är helt säkert möjlighet att man skapar de dataformaten som oberoende kan uppnås eftersom de inte alls beror på viss plattform. Men det finns också nackdelen – dokument som skrivs på en plattform kan inte alls läsas på någon annan plattform och någonting som ofta sker är att man inte kan läsa dokument på tidigare versioner av plattformen dokument skapades på. Absolut varje tillägg med funktion att läsa olika textuella filer har i princip möjlighet att läsa visst XML dokument så kan man i så fall överföra konkreta datan som finns i sådant dokument vid behov. Tack vare det underlättas hela överforingsprocessen resp. uppdelning av data till olika slags system som har förbindelse med webben. Innan XML utvecklades i andra hälften av förra århundradet använde man olika språk resp. standarder. Det första av dem var Generalized Markup Language eller förkortat GML, sedan utvecklades SGML, dvs. Standard Generalized Markup Language, som var officiellt accepterad standard i 1986. Efter det skapade man HyperText Markup Language, som är känt som HTML, och till slut skapade man XML, som direkt härstämmar från SGML och XML är egentligen en förenklad version av SGML. Den första versionen XML 1.0 blev officielllt standard den 10. februari 1998.

Du bör inte vara förvirrad om du hör ordet SLIM (Structured Language for Internet Markup) eller begreppet MAGMA (Minimal Architecture for Generalized Markup Applications), eftersom man ofta kallar XML så och ibland MGML (Minimal Generalized Markup Language).

När det utvecklades användes så kallade Unicode 2.0 standard och den nya versionen av XML stöder alla skriftsystem som ovännamnda standarden omfattar. När det gäller syntax, bör vi påpeka att den först och främst omfattar element som är gemensamt namn för både konkreta datan och deklaration resp. tecken som då används. Vi bör också nämna att data som visst XML dokument innehåller finns i strängar (strings) så är det ganska viktigt att följa regler som gäller hur att skriva den typen av dokument.