GIF (på engelska Graphic Interchange Format) bildfilformat är det mest använda grafiska formatet som är avsett för utbyte av digitala bilder via internet.

Utvecklare av den rastergrafiken resp. bitmap bildfilformat var företaget CompuServe, och den första GIF-bilden lanserades 1987 under benämningen 87a. Efter två år kom förbättrade versionen som kallades 89a ut. Man minns den versionen som så kallade animerad GIF-bild. Det gäller faktiskt inte standard animation som vi idag vet om, utan enskilda bildrutor eller så kallade frames. Användare ser dem som rörelse av personer eller objekter inom GIF-bilden. Det bästa exemplet på den typen av GIF bildfilformat är olika avatarer som användare har och som inte är statiska.

Så får GIF-bilden nytt betydelse och blir känd som format som stöder animationer och det är den märkbaraste skillnaden mellan GIF och JPEG bildfilformat.

Även om GIF-bilder är ganska vanliga på Internet, bör vi inte glömma att de har begränsningar när det gäller färger. De kan endast innehålla 256 färger, medan deras upplösning också är begränsat till 65,536 × 65,536 pixlar.

GIF-filer har 8 bitar och om vi tar hänsyn till deras begränsning som gäller färger, sker det ofta att när vi konverterar bilder från andra format till GIF, minskas i stort sett antal nyanser. På grund av det blir konverterade bilder inte så tydliga, det finns ojämn, märkbar övergång och de fina detaljerna på ursprungliga bilden tappas bort. Därför rekommenderas GIF bildfilformat först och främst för banners, logotyp eller diagram i stället för själva bilden.

Det som också är ganska viktigt när det gäller GIF bildfilformat är att GIF- bilder inte tar mycket lagringsutrymme, vi kan lätt komprimera dem resp. bilder med stort format kan minskas till optimal storlek, som anses vara ett perfekt sätt att skicka bilder via Internet, eftersom nedladdning sker fort.

Vid sidan av ovannämnda finns det möjlighet att tillfoga transparent bakgrund resp. att det syns som bilden finns på glas samt möjlighet att tillfoga enklare animationer.

Även om animationer inom GIF bildfilformat först och främst skapas genom HTML 5 och AJAX teknologi, kan man också använda Adobe Flash som inte stöds av alla mobila enheter. Det är viktigt att inte glömma att animation på GIF-bilder inte är animation i egentlig mening som ofta förvirrar många användare. När vi säger animation inom GIF bildfilformat tänker vi först och främst på speciell kombination som ger en illusion av rörelse av objekter inom bilder. På grund av det rekommenderas GIF bildfilformat inte för seriösa bilder utan för utveckling av banners, logotyp, diagram eller när vi bör skapa enklare animation.

Låt oss sammanfata: GIF bildfilformat visar bästa funktioner under följande omständigheter: om du vill förvara hög kvalitet på bilden och samtidigt inte tar mycket minnesutrymme, när en bild inte behövs stort antal färger eftersom GIF bildfilformat har 256 färger samt när du vill visa ganska enkel animation inom bilden och det bästa exemplet på användning av GIF bildfilformat är avatarer som ser ut som animerade.