Vad är sidpanel

Sidpanel är en av beståndsdelar av varje webbpresentation resp. webbplats. Det gäller sidkolumn eller band, som mestadels finns till vänster på sidan men den kan också placeras till höger på sidan, om den på så sätt blir mer märkbar. I stort antal fall omfattar sidpanel navigering samt banner, om konkret webbpresentation är designerad på så sätt att omfatta dem.

När det gäller sidpanel på skrivbordsdator är den avsedd att möjliggöra snabbt tillträde till olika data resp. program som finns inom viss dator. Desktop sidebar kan ganska enkelt justeras så kan varje användare få kontroll om visning. I princip kan användare justera vissa ikoner så att de visas på skrivbordet men de placeras ofta i skärmens nedre del, men det beror på användarens behov och vanor. Det finns också Windows sidpanel inom operativsystem Windows Vista, som låter användare anpassa dess innehåll till sina behov. Den placeras i vertikala linjen som finns vid skärmens högerkant. Den omfattar olika ikoner som låter användare att snabbt få tillträde till program och verktyg de oftast använder. Den sidpanelen kan också justeras att vara synlig eller ej och man kan flytta alla ikoner till skrivbord om användare av konkret dator passar det bäst.

Vi vill också nämna att sidpanel som finns på någon webbplats i de flesta fall har navigeringsfält som kan placeras både till höger och till vänster på sidan som faktiskt beror på webbplats koncept. Varje grafiska designer dvs. expert som utvecklar någon webbplats beslutar i samråd med innehavare på vilken sida de ska placera sidpanel resp. vilka informationer de ska placera där. Först och främst tänker vi på navigering som i de flesta fall placeras i den webbplats del och navigering låter användare klara sig ganska lätt när de söker innehåll dvs. att de snabbare kan hitta data de behöver. Det finns också möjlighet att en eller flera bannrar placeras i sidkolumn som beror på webbpresentations koncept. Banners huvudsyfte är annonsering och i de flesta fall betalar man för att placera den på webbplats och i så fall definieras priset av webbplatsinnehavare i samråd med banners innehavare. Undantag är när det gäller så kallade ersättningsform med byte, dvs. när innehavare av två eller flera webbplatser avtalar att varje av dem placerar viss banner på sin webbplats så att besökare kan se vad som annonseras för att besöka den andra webbplatsen. Banner fungerar på följande sätt: när besökare av en webbplats klickar på den omdirigeras de omedelbart till webbplats av banners innehavare.