Den grundläggande definitionen av begreppet företagsidentitet i affärsvärlden är möjlighet att visst företag urskiljas av slutanvändare och därmed omfattar det alla aktiviteter som företaget tar för att skapa unik identitet, med syfte att slutanvändare urskiljer den som varumärke.

Vi kan jämföra visst företags identitet med legitimation resp. meritförteckning för individ.

Det grundläggande syftet med identitet är att slutanvändare får veta om företaget och dess tjänster genom olika aktiviteter som företaget tar för att uppnå att bli sett som varumärke. Lått oss inte glömma, identitet är det som du gör för att ju bättre presentera ditt företag och värumärke är det som slutanvändare tänker om ditt företag resp. produkter och tjänster du erbjuder. Termen identitet har några riktlinjer så finns det: korporativ resp. visuell identitet samt webbidentitet.

Det är helt klart att webbidentitet är presentation av visst företag på internet som först och främst gäller utseende av din webbplats men också olika online aktiviteter inom marknadsföring.

För att vilken som helst av ovannämnda identiteter kan fungeras som det behövs och därmed leder till att vinst och företagsresultat ökas är det nödvändigt att utföra vissa undersökningar samt ge instruktioner till personer som ansvarar för att skapa visuell resp. webbidentitet av visst företag. Först och främst bör man bestämma adekvat målgrupp resp. genomsnittlig ålder av personer som bör använda dina produkter eller tjänster och kanske också deras ekonomiska situationen. Och om du vill gå vidare i detalj, kan du också bestämma deras utbildningsnivå, åtminstone approximativt. Sedan behöver man planera budget för att skapa visuell och/eller webbidentitet. När du utför de undersökningarna, det som kan hjälpa dig är detaljerad analys av konkurrenter för att få insyn i deras eventuella fel som du kan undvika på så sätt. Ju mer informationer du får ska du enklare skapa företagets identitet.

När du utför alla undersökningar, bör du finna adekvat person eller företag som vidare ska hjälpa dig att skapa webb resp. visuell identitet av företag. Som vi har sagt, rör webbidentitet först och främst webbplats, och att skapa den bör du engagera webbdesigner eller företag som sysslar med webbdesign och du ska ge dem alla riktlinjer. Sedan ska experterna erbjuda dig optimela lösningen i enlighet med de givna riktlinjerna. Du bör inte glömma att ange din budget som du har för utveckling av webbidentitet, eftersom den i stort sett påverkar erbjudande.

Å andra sidan underförstår visuell dvs. företagetsidentitet alla element som hjälper visst företag att bli känt på marknaden. Vi kan säga att visuell identitet med alla sina element är företags bild. Samtidigt är den en av de bästa kommunikationsmedlen mellan företag och presumtiva kunder. Visuell identitet syftar först och främst på logotyp av visst företag, om det gäller fysiskt element. Budget du har ansett för utveckling av visuell identitet ska påpekar andra material som rör den. Med det tänker vi på utveckling av visitkort men också promemoria eller tryck av kuvert med din logotyp. Visuell identitet syftar också på olika slags reklammaterial med din logotyp, med syftet att ju mer presumtiva kunder får veta om ditt företag, resp. produkter eller tjänster du vill presentera.