Vad är webbstruktur

När man betraktar en webbplats, kan man märka element som mer eller minder är standarda och som definierar struktur på en webbplats. Låt oss nämna att konkret webbpresentation dvs. webbplats kan innehålla åtminstone en webbsida, och det finns också möjlighet att den består av flera sidor.

Begreppet webbplats underförstår elektroniskt register som absolut är samma som, till exempel, ett blad, och element som används för att definiera struktur på en webbplats finns på den sidan. På dess topp finns det sidhuvud resp. header och sedan är det nödvändigt att det finns option för navigering resp. för meny på en viss sida, där alla underkategorier finns som möjliggör besökare att få informationer om sidans innehåll. Det finns också så kallade content resp. innehåll som samtidigt är den centrala delen av webbpresentation, medan delen som är känt som footer som definieras som sidfot finns på den nedersta delen av sidan. Det underförstår naturligtvis att webbsidor också har bakgrund som kan vara mer eller mindre synlig beroende på fall och det finns också så kallade sidpanel (sidebar) och beroende på typ av webbpresentation kan det också finnas banner.

Webbplats sidhuvud där oftast finns logo av visst företag placeras på översta delen av webbsida och det är bäst att placera sidhuvud på samma plats inom varje sida som utgör viss webbplats eftersom besökare klart kan begripa att det gäller samma webbpresentation. Logo resp. logotyp anses vara visning som består av vissa symboler, bokstäver eller grafiska element och den definieras klart av innehavare av viss webbpresentation. Det underförstås att professionella designer vet om hur att skapa logo som lätt kan märkas och identifieras.

Nästa element som kan märkas på viss webbsida är meny dvs. navigering, och samtidigt anses den vara en av de viktigaste delarna eftersom det är ganska viktigt att den väl placeras och organiseras för att möjliggöra besökare att ju lättare klarar sig inom viss webbplats. Det underförstås att meny omfattar förbindelser och genom att klicka på dem ska varje besökare omedelbart förflytta sig till önskad sida. Vi bör också betona följande: navigering finns ofta under sidhuvud, den kan lätt märkas, den finns ofta i övre högra hörnet eller i vänstra sidpanel på konkret sida.

Vid sidan av navigering är innehåll dvs. content en annan ganska viktig del av viss webbsida, eftersom innehållet som är huvuddelen av varje webbplats är det som besökare läser resp. tittar på och det tar mest uttrymme räknat i procent. Det är viktigt att innehållet är intressant och att det erbjuder alla informationer besökare kräver så att de stannar längre på webbplatsen. Innehållet bör vara inte bara originellt utan också precist – alla informationer som gäller visst tema bör i detalj och precist förklaras.

I nedre delen av viss sida finns alla tekniska informationer som till exempel de som gäller ansvarsfriskrivning resp. användningvillkor och dataskydd men också de som rör upphovsrätt och sekretess. Designers eller företags namn resp. de som utvecklade webbpresenation anges ofta i sidfot. När det gäller webbplats del som är känd som sidpanel påpekar vi att det gäller kolumnen som finns antingen till vänster eller till höger på sidan och där oftast placeras banner eller meny. Vi vill också nämna att bakgrund också är ganska viktig del av webbpresentation eftersom det är viktigt att den väl definieras för att inte väcka onödig uppmärksamhet hos besökare och på så sätt störa dem när de läser eller tittar på webbplatsinnehåll. Bakgrund är vanligen antingen någon färg eller viss bild och den innehåller nästan aldrig textuellt innehåll.

Som vi redan har nämnt, finns det så kallade banner på vissa webbplatser. Banner är först och främst avsedd för annonsering resp. för att koppla med övriga webbplatser. Det gäller speciellt designerad bild som riktas mot att presentera olika företag, produkter eller tjänster och dess huvudsyfte är att ju större antal besökare får veta om innehåll av konkret banner. Man betalar webbplatsinnehavare för att placera banner, om det inte gäller överenskommelse att innehavare av två webbpresentationer utbyter banner dvs. att göra annons för varandra. Bannrar utvecklas oftast i form av bilder eller de kan innehålla multimedieinnehåll som skapas i programmet Flash och som i högre grad väcker besökarens uppmärksamhet.

Det underförstås att varje designer kan ordna ovannämnda element som de vill, för att uppnå bättre webbstruktur. Det rekommenderas att man helt och hållet följer accepterade standarder inom det området.

Det är viktigt att webbplats väl planeras för att man kan fulfölja webbplats huvudsyfte som gäller placering på nät dvs. så att den kan tack vare goda funktioner möjliggöra varje besökare att få nödvändiga informationer och ganska lätt klara sig vis sökning.