Vad är hårdvara

Om du blir konfunderad med frågan vad hårdvara och mjukvara är, är det bäst att du betraktar hårdvara som alla delar som finns inom din dator, fysiska delar som du praktiskt kan ta på.

Alltså består hårdvara av alla fysiska delar som utgörs visst datorsystem. Så syftar hårdvara på alla dators delar som man kan ta på, dvs.: bildskärm, tangentbord, datorchassi, mus men också hårddisk samt moderkort, grafikkort och ljudkort, samt processor, minne, chip och andra datorkomponenter som man kan ta på. Å andra sidan består mjukvara av funktioner som sparas på vissa komponenter inom hårdvara.

När det gäller kvalitet av visst datorsystem, syftar man då egentligen på kvalitet av dess hårdvara, så att kvalitet av viss dator helt och hållet beror på dess hårdvara.

Mall, resp. schablon alla datorsystem resp. moderna datorer fungerar enligt utarbetades 1945. Ungersfödd matematiker John von Neumann utvecklade den mallen. Hela arkitekturen av hårdvara i moderna datorsystemen kallas för von Neumann-arkitekturen i hans minne.

Von Neumann-arkitekturen innehåller processor som består av processorregister och speciell aritmetisk logisk enhet som är huvuddel av elektroniska digitala datorer. Det finns också kontrollenhet som omfattas instruktioner för programräknare och register, samt minne för datalagring med instruktioner, sedan externminne och input/output.

Idag är den vanligaste typen av dator PC resp. persondator, men också bärbara datorer som liknar PC, med undantag att deras hårdvara har mindre storlek, eftersom komponenter inom bärbar dator är mindre än dem som finns i persondator.

PC-hårdvara består av: datorchassi (där finns många datorskomponenter som kort, moderkort, hårddiskar, minne m.m.), nätaggregat, moderkort (som samtidigt är huvudkomponent av datorchassi där integrerad krets som förbinder andra dators delar, som processor, optisk disk, datorminne endast för läsning m.m. finns på). Där finns det också speciella utvidgning kort, fasta och bärbara enheter, samt lagringsmedier, input/output enheter och I/O.

Vid sidan av persondatorer och bärbara datorer som har större resp. mindre hårdvara finns det så kallade superdatorer och stordatorer.

Superdatorer, som deras namn pekar på, är speciella datorer, avsedda för att utföra ganska svåra krav, i förhållande till genomsnittlig dator, och officiellt en av de bästa och snabbaste datorerna i hela världen är superdatorn " Tianhe 2 ". Å andra sidan är stordatorer speciella datorer vars både hårdvara och mjukvara har utformats att utföra ganska stort antal beräkningar per sekund. Stora korporationer som har behov av de datorsystemen använder ofta stordatorer, men den används också för vetenskapligt ändamål. De är mestadels så stora att hela rummet ofta blir avsett för dem, deras pris är också högt, om man tar hänsyn till att stordatorer är tusen gånger dyrare än persondatorer och bärbara datorer.