Vad är bitmap

Även om benämningen bitmap mer används i tal, kan man oftare höra termen raster resp. rastergrafik som först och främst rör professionell bildbehandling.

Begreppet definieras egentligen som specifikt sätt att behandla bilden som omfattar mönster av färgade punkter dvs. så kallade pixlar som i så fall är tvådimensionellt. För varje enskild pixel lagras information om konkret färg som uteslutande beror på grafikens färgschema.

När det gäller kvalitet på bitmap resp. raster, definieras den på två sätt – genom färgdjup samt genom upplösning. Termen upplösning bestämms i förhållande till konkret antal rader och kolumner inom visst mönster som naturligtvis påverkar definiering av kvalitet på rastergrafik, dvs. bitmap.Vid sidan av rastergrafik, tillämpar man i praktiken vektorgrafik som underförstår att viss bild definieras genom att tillämpa olika geometriska primitiver, först och främst de som anses vara enklare figurer såsom linjer, punkter, kurvor, polygoner som grundas på vissa matematiska formler. Bitmap och vektorgrafik har både fördelarna och nackdelarna, men vi betonar också att varje av dem enskilt tillämpas i olika situationer. En av grundläggande nackdelen med rastergrafik är att den kräver mycket mer lagringsutrymme är vektorgrafik.

Låt oss definiera begreppet bitmap resp. raster merprecis – det gäller komposition resp. struktur av vissa element som visas i fyrkantiga mönstrer av pixlar. De visas egentligen med hjälp av precist färgade punkter som är synliga om de skrivas ut på speciellt papper, resp. de kan visas på bildskärm eller viss enhet.

Konkret bild dvs. innehåll som på sådant sätt behandlas kan sparas i olika format, först och främst i format som tillämpas när viss material bör inkluderas i videominne, men raster kan sparas som så kallade bitmap, som i princip kan sparas oberoende på viss enhet. Och när det gäller bitmap beror dess dimensioner på längd av personen som behandlas, samt deras vidd och bitmap utrycks i pixlar så bestämmer man dimensioner också i förhållande till antal bitar per pixel. Det innebär att antal nyanser som då kan visas bestäms på sådant sätt.

Bitar tillämpas också inom andra område när deras värde bör definieras. De används först och främst inom informationsteknik.

Vi har redan nämnt att raster i stort sett beror på upplösning, och det innebär att om upplösning förstoras, minskas deras kvalitet som anses vara en av grundläggande nackdelen med den typen av behandling. På grund av det tillämpas vektorgrafik i vissa fall, även om bitmap anses vara enklare att användas först och främst när man behandlar figurer som särskilt bör vara realistiska på bilder.

Raster behandlas ofta i Photoshop, men också i andra datorprogram när man särskilt tar uppmärksamhet till adekvat behandling av pixlar.

Det är intressant att nämna att när det gäller behandling, behandlas varje enskild pixel och så kallade RGB färgschema tillämpas då, även om det finns program där olika färgschema som kallas för CMYK kan användas vid behandling.