Vad är server

För att ett datorsystem perfekt kan fungeras måste det finnas huvuddator som kopplas till nätet och via den överför man vissa uppgifter samt använder olika tillgängliga tjänster. Termen server definieras exakt på det sättet och det är ganska viktigt att betona att server inte är dator som till exempel utan tvivel bör ha operativsystem. Det finns möjlighet att operativsystem installeras på dator som ska fungera som server, men under forutsättning att nätet ställs in så att den datorn spelar rollen som server har inom konkret struktur.

I allmänhet finns det två typer av servrar dvs. de servarna som om av någon anledning stoppas kan utsätta för faran tjänster resp. indirekt påverka blockering av arbete av enskilda serverns användare samt den gruppen som omfattar servrar som designerades så att om de stoppas kan det inte påverka användare på ett negativt sätt.

Det är ganska viktigt att ta hänsyn till användares behov när man konfigurerar viss server i något företag, eftersom man då också bör installera operativsystem. Det är helt logiskt att operativsystem av den servern där användare bör ha oavbrutet tillträde till nätet skiljer sig från den där man anslutas till nätet när det behövs. Operativsystem man väljer ska naturligtvis påverka kvalitet på serverns funktion samt dess möjligheter som användare har tillgång till, men också dess pris.

Beroende på behov och krav kan viss server ha, men det är inte nödvändigt, så kallade serverhårdvara som oftast gäller speciella serverminnet resp. server processor samt extra nätaggregat och skydd mot strömavbrott.

När det gäller funktioner av varje enskild server, gäller det faktiskt vissa program som finns på den och dess antal beror på användares behov.

När det gäller vissa funktioner, finns det några typer av servrar, och så kallade utskriftsserver som förr användes i hög grad. Dess huvudsyfte är att möjliggöra visst antal användare obehindrat tillträde till en eller fler skrivare. Den servern tillämpas ofta där det finns nätverksskrivare och eftersom de anordningarna inte ofta används idag, minskas närvarande av den servern.

Det finns också identifiering servrar, som är särkild typ av anordning avsedd för att identifiera användare. Deras huvudsyfte är egentlingen att möjliggöra tillträde till nätet för visst antal människor. Den servern kontrollerar i principen tillträde till nätet och den är designerad så att varje enskild användare måste mata in sitt användarnamn och lösenord när de vill tillträda nätet.

Det finns också så kallade filservrar som är bekanta som servrar för dokumentdelning. Det underförstås att man kan inleda begränsat tillträde inom vissa situationer dvs. servern kan ställas in så att endast de behöriga inom visst företag kan ha tillträde till alla dokumenter och deras anställda kan bara tillträda viss grupp av dokumenter.

Det finns naturligtvis speciell typ av server som är avsedd för fildelning, men via Internet och det gäller servern FTP.

En av servrarna som ofta används är webbserver som är avsedd för att möjliggöra alla intresserade användare att få tillträde till vilken som helst webbplats resp. applikation som finns på Internet. För att någon kan se innehåll av konkret webbplats resp. applikation bör den personen ha internetuppkoppling, och då använder man webbläsare som till exempel Google Chrome för att se innehållet.