Begreppet tagg (på engelska tag ) har många olika betydelser. Naturligtvis när vi pratar om taggar tänker vi ofta på taggar inom webbdesign och sociala nätverk. Engelska uttrycket tag kan översättas som märkord, etikett resp. märkning. Termen tagg används vanligt i serbiska språk och i enlighet med det skapades termen taggning som betyder märkning.

Till exempel, om någon taggar din profil på sociala nätverket Facebook, betyder det att den personen märkte dig i något inlägg eller bjöd dig till något evenemang eller märkte din profil för att vara synlig på hans/hennes bild. Tack vare Facebook och genom att läggas till taggar på Facebook uppstod termen taggning.

När det gäller taggar inom webbdesign, definieras de som nyckelord som beskriver viss webbsida och som hjälper webbläsare att rangera viss webbsida vid sökning.

Begreppet tagg inom webbdesign underförstår ett sorts kommando som rör webbläsare (på engelska browser) och tagg “berättar” den på vilket sätt den bör visa webbsida dvs. webbinnehåll. Det gäller HTML kommandon som skrivs som taggar och det spelar ingen roll om stora eller små bokstäver används, men man använder oftare små bokstäver. Det är ganska viktigt för att webbläsare kan urskilja ord eller vissa uttryck som taggar att separera dem med kommatecken. Kommunikation med webbläsare pågår precis genom HTML taggar, eftersom de visar webbläsare att viss webbsida resp. dokument egentligen är HTML dokument och att webbläsare bör visa dokument precis i den formen vid sökning. Taggar inom programmering skrivs alltid mellan tecken < och > och man använder dem för att starta och för att avsluta funktionen. På det sättet informerar sluttagg webbläsare att starttagg av visst HTML dokument avslutas.

Taggar inom webbdesign kan vara enkla och komplexa, och i vissa fall används attribut vars syfte är att ange extra informationer om sidan.

Den kändaste taggen är så kallade metatagg vars syfte är att ge informationer om webbsidans innehåll till webbläsare och användare. Det är ganska viktigt att alla slags taggar läggas till på adekvat sätt, för att inte få kontra effekt. Man bör inte lägga till begrepp som inte gäller viss webbsida eftersom det kan minska antalet besökare och försämra webbplats rangering vid sökning.

Metataggar och taggar påverkar inte hur en webbsida eller webbplats ska se ut, de används för att först och främst ge informationer om webbplats innehåll till webbläsare så att den kan inkludera begrepp i sökning.

Taggar som används för att beskriva viss webbplats inkuderar kort beskrivning av innehåll som erbjuds till besökare, och det är bäst om beksrivning har mindre än 150 karaktärer. Med hjälp av sådana taggar ger man uppgiften om vilka informationer är tillgängliga på webbplats till webbläsare och i enlighet med det rangerar webbläsare webbplats vid sökning.

Vid sidan av metataggar finns det också keyword metataggar som används för att i högre grad förbättra sökning. Det är känt att Google inte tar hänsyn till de taggarna som förbättrar rangordning, medan Bing tar hänsyn till dem.