Vad är Google indexering

Begreppet Google indexering av sidan är ganska viktigt för webbplatser eftersom det gäller hela processen av identifikation av konkret webbinnehåll av den mest spridda webbläsaren. Processen omfattar egentligen tekniken att inkludera nya sidor i Google index som underförstår, att uttrycka oss enkelt, att webbläsaren inför dem i sin bas.

Precis den webbläsaren anses vara den mest effektiva på grund av följande: sökresultat är ganska snabba och den erbjuder användare stort antal resultat, eftersom Google inte söker hela webben, utan endast sidor som finns i dess bas.

För att webbläsaren kan se visst innehåll, är det nödvändigt att visst period har passerat sedan publicering, att man följer grundläggande riktlinjerna samt att konkret innehåll är originellt.

Princip hur Google indexering av sidor fungerar är inte så komplicerad och den underförstår först och främst att särskild typ av program som används för sök och som kallas Spindel scannar ständigt sidor för att hitta hyperlänkar. Sedan följer det länkar som hittades och scannar innehåll som hittades och varje konkret sida bör numreras och begärda informationer bör antecknas så att man senare lätt kan skilja dem. Efteråt kommer andra Spindel programmet fram, och dess huvuduppgift är att utföra Google indexering av sidor men det är ganska viktigt att betona att hela processen inte avslutas där dvs. scannade sidor kan inte fortfarande ses i sökfält. Efter det bör man definiera så kallade huvudindex som är startpunkt för utveckling av webbläsarens konkreta index och där man senare får begärda sökresultat. Här kan man på det bästa sättet förstå varför ovannämnda webbläsaren blir så effektiv och snabb… Nämligen får man huvudindex tack vare sidor som förr sorterades och uteslutande på basis av så kallade nyckelord som i hög grad sparar tid vid sök. För att förstå hur hela processen fungerar ska vi nämna exempel när du skriver i sökfält “utveckling av webbplats”. Som sökresultat skå du hitta sidor med precis sådana nyckelord som ordnas enligt relevans.

Vi kan ganska enkelt utföra det alla eftersom Google använder stort antal datorer för processen som gäller sortering av sidor eftersom de på så sätt delar jobb så blir indexering av sidor ganska snabbare.

Processen avslutas inte då, eftersom man bör bestämma om relevans av konkret innehåll enligt klart definierade faktorer, först och främst enligt Google PR (Page Rank). Det finns naturligtvis många andra faktorer man betraktar och analyserar när bestämmer om relevans av konkret webbinnehåll, men den här anses vara den viktigaste faktorn. Indexering är nära kopplat till inlänkar resp. utlänkar dvs. deras kvalitet och antal och svaret på frågan vad man behöver för Google indexering av sidor finns precis där. På grund av det kan man inte precist ange hur lång tid som bör passeras för att man kan se visst webbinnehåll vid sök.