Vad är megabyte

En av enheterna inom Internationella måttenhetssystemet (på engelska International System od Units ) som förkortas SI är megabyte (på engelska megabyte).

I grunden betecknar enheten mängd av data inom datavetenskap, men den tillämpas också inom andra sfärer och beroende på tillämpningsområde skiljs värde megabyte kan anta. Grundenheten som används för mängd av data inom datavetenskap är byte, och enligt regler av Internationella måttenhetssystemet har enheten megabyte värde av miljon byte resp. 106 byte. Internationellt erkänd förkortning för megabyte är MB. Inom datavetenskap antar megabyte värde av 1 048 576 byte som är samma som värde 220 byte. Det sker inte så ofta att megabyte antar värde av 1 024 000, resp. 1 000 x 1 024 byte. Förutom megabyte finns det också enheten mebibit som förkortas MIB. Enheten megabyte används ofta i tre varianter: Bas 2 (på engelska Base 2 ) , Bas 10 (på engelska Base 10 ) och Mixad (på engelska Mixed ). Enligt regler av Bas 2 motsvarar en megabyte mängden av 1 048 576 byte, som igen är lika som mängden av 220 byte. Megabyte som har det värdet används oftast hos Microsoft Windows för att beteckna mängden av data i datorminne, först och främst RAM-minne. Ovannämnda värdet av megabyte är en sorts synonym för binära enheten mebibit. Enligt regler av Bas 10 motsvarar värde av 1 megabyte miljon byte, som är samma som 106 byte. Det värdet används i enlighet med Internationella måttenhetssystemets regler, och IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) erkänner det. Enligt Bas 10 används megabyte värde oftast för att beteckna mängder av data på olika anordningar för datalagring, som flashminne, DVD, CD, hårddiskar, medan det värdet särskilt används inom datavetenskap för att ange processor hastighet, samt att beteckna dess prestande.

Enligt regler av så kallade Mixad tillämpning motsvarar en megabyte värde av 1 024 000 byte, som är samma som 1 000 x 1 024 byte. Det värdet av megabyte används oftast vid beskrivning av formaterade disketters system resp. deras kapacitet. Till exempel, när det gäller 3,4 tums diskett vars kapacitet är 1,44 megabyte anser man att den har kapacitet av 1 474 560 byte. Vi kan jämföra andra värde i förhållande till ovannämnda exemplet och på diskett med kapacitet av 1 474 560 byte kan man spara 4 megapixlar bilder, men om det gäller normal kompression av bilder och format JPEG, samt också 6 sekunder av okomprimerat ljudinnehåll eller textuellt innehåll som även har 500 sidor och 2000 karaktärer per sidan. På ovannämnda disketten kan man också spara endast 1 megapixel bilder som inte är komprimerade och innehåller 256 färger.