Hela internet som finns idag och hur den fungeras baseras på IP grupp protokoll med namn TCP/IP (Transmission Control Protocol). TCP/IP omfattar egentligen två protokoll som anses vara de viktigaste på internet.

Dess huvudsyfte är att möjliggöra oavbruten kommunikation mellan datorer som anslutas antingen till varandra eller till server.

En officiell accepterad definition av termen är att det gäller grupp protokoll vars syfte är att möjliggöra datorer att kommunicera via konkret nätverk samt att dela olika resurser på så sätt.

I början av 1970-talet utvecklades protokollet av DAPRA. Under den följande perioden började många internationella tillverkare av datorer och komponenter erbjuda annordningar som stödjer protokollet och med tiden blev det mest använda protokollet. De som utvecklade ovännamnda protokollet strävade efter att finna sätt att koppla ihop olika datorer som samtidigt inte blir kopplat till endast en central dator. På så sätt beror de inte alls på centrala datorern och dess drift. Genom att utveckla TCP/IP protokollet uppnåde man att om svårigheter eller fel uppstod i central dator, drabbade det inte enskilda användare. Och om den situationen uppstod, övergick man till kommunikation via alternativa datorer och det är protokollets stora framdel. Innan TCP/IP utvecklades, använde man så kallade Network Control Protocol, dvs. NCP, som designerades på följande sätt: om svårigheter uppstod i huvuddator avbröt man då hela kommunikationen som påverkade kvalitet på visst nätverk resp. dataöverföring via det.

Bob Kahn skapade TCP/IP protokollet genom att i viss mån förändra den ursprungliga typen av protokollet och tillfoga många extra funktioner som ledde till bättre funktion. Han och hans kollega Vint Cerf delade egentligen det ovannämnda protokollet på 3 delarna och de är: TCP som maximallt bör stödja kontroll på flöde så att om ett paket tappas förändras inte arbetssätt. Då utvecklade man också IP, vars huvudsyfte var att sköta om adressering samt att skicka vidare vissa paket och så kallade User Datagram Protocol, förkortat UDP, vars huvudroll var att möjliggöra oavbrutet tillträde till IP-service.

Inte så långt efteråt började man utveckla lokala nätverk - LAN (Local Area Network), och Ethernet som hjälper att de ovannämnda nätverken i första hand utvecklas. Nästan samtidigt uppstod SATNET, vars funktion var att koppla ihop datorer i Europa och Förenta staterna via satellit. Det alla skedde 1973 när NCP officiellt avskaffades. TCP/IP har då blivit det standarda protokollet som används på alla datorer och de som fram till dess använde NCP var skyldiga att överföra till TCP/IP.