Vad är SERP

Search Engine Results per Page, resp. förkortat SERP anses vara speciella typen av visuell guide som kopplas med webbläsaren Google. När vi skriver i visst begrepp dvs. nyckelord i webbläsarens sökfält får vi visst antal resultat när vi söker på konkret nyckelord.

Det underförstås att huvuddelen av varje SERP är lista över resultat som webbläsare hittar på basis av skrivna ord dvs. förfrågan som varje användare har skrivit i konkret fält. Även om konkret resultat först och främst bör visas på den sidan dvs. webbplatser och övriga innehåll som mest passar till nämnda nyckelord kan annonser också visas där.

Det finns två typer av resultat som man på så sätt får – så kallade organiska resultat samt resultat från betalda annonser.

Organiska resultat får man genom vissa algoritmer som konkret webbläsare innehåller medan den andra typen av resultat underförstår att innehavare av viss webbplats eller webbsida betalar webbläsaren Google för att de resultaten visas bland de första resultaten.

Princip som gäller hur resultat kommer att visas gäller först och främst deras relevans. När det gäller hur resultat ska visas inom SERP, underförstår man först och främst rubrik resp. länk som leder användare till viss sida och det finns kort beskrivning där mestadels anges de orden och uttrycken som användare annars har skrivit i sökfält. Och varje person som betalar för annonsering kan välja exakt innehåll som ska visas som resultat.

Det underförstås att stort antal resultat när man söker på konkreta nyckelord är tillgängliga inom webbläsaren Google så begränsas den vanligen till att skapa olika undergrupper. Resultat som visas i toppen av sökresultat är samtidigt de resultaten med innehåll som mest passar till skrivet ord eller skrivna ord och resultat längre ner bedöms ha innehåll som i mindre utsträckning kan svara på förfrågan.

Själva SERP:en består av totalt tre komponenter som anses vara nyckelkomponenter och det gäller först och främst förfrågan dvs. nyckelord som enskild användare skriver i sökfält, organiska resultat samt sponsrade SERP resultat.

Eftersom Google men också många andra webbläsare som till exempel Bing eller Yahoo vill möjliggöra användare ju bättre sökning, adderar de olika verktyg för att få ju bättre resultat. Det betyder att konkret resultat kan innehålla bilder vars beskrivning mest passar till begärda nyckelord resp. videoinnehåll, mappar och liknande.

Varje webbläsare lägger ständigt till nya funktioner och de flesta har också de verktygen som möjliggör betydligt bättre filtrering av konkreta resultat, först och främst på basis av deras relevans.

Vid sidan av relevans finns det också olika yttre faktorer som påverkar organiska resultat dvs. det gäller primärt konkret webbplats koppling till olika sociala medier och liknande innehåll men också dess säkerhet. På så sätt får användare de bästa möjliga resultaten för visst nyckelord eller viss fras.

Det viktigaste är att man precist definierar ord eller fras för att webbläsare lätt kan urskilja dem.

När det gäller sponsrade resultat gäller det egentligen specifikt sätt att presentera vissa tjänster eller produkter dvs. konkret webbplats. Webbläsare definierar vilka betalda annonser ska visas på konkret sida tack vare nyckelord.

SERP är ganska viktig komponent inom internetmarknadsföring eftersom det viktigaste för effektiv annonsering är att konkret webbinnehåll finns på den första sidan när användare gör sökning på vissa nyckelord.