När man betrakta en webbsida, finns det konkreta element på den resp. dess topp, sedan dess innehåll resp. den centrala delen och naturligtvis dess nedersta del. Varje av de delarna bör naturligtvis innehålla vissa informationer, med de är inte strikt definierade.

Begreppet sidfot benämns den nedersta delen av en webbsida, men vi måste betona att begreppet också finns inom andra område, vilket vi återkommer till nedan.

Medan man skriver i sidhuvudet (header) som finns överst på en sida resp. inom dess övre marginal de grundläggande informationerna om sidans innehåll, används sidfot för almänna informationen om webbplats innehavare, där finns det oftast namn på företag eller individ som designerade konkret webbinnehåll. Man ofta skriver här webbplats användningvillkor resp. informationer om sekretess och säkerhet sedan de informationerna som gäller så kallade ansvarsfriskrivning och liknande, tekniska informationer som gäller innehåll, webbpresentationer. Innehåll av sidfot och sidhuvut av viss webbpresentation beror uteslutande på dess koncept eftersom det inte finns regel som man då bör följa, utom den som gäller var man bör placera sidfot och sidhuvud.

Det finns programvaror som är automatiserade att omedelbart skriva i sidfot och sidhuvud nödvändiga informationer. När det gäller att ange texten både för sidfot och sidhuvud nämnar vi att det gäller samma princip och om man manuellt lägger till den är process ganska enkel.

Det underförstås att Word dokument har båda element. Sidfot innehåller ofta sidnummer, medan sidhuvud innehåller titlar eller användarens namn, men det finns ingen regel vad man bör ange i vilket segment.

Footer dvs. sidfot används också inom typografi och även om den ofta innehåller sidnummer kan man också ange andra informationer. Ibland innehåller sidfot anmärkningar som gäller innehåll på den sidan, men också så kallade fotnoter.

Det viktigaste som vi bör betona är att det inte finns standardisering som gäller innehåll av sidfötter och sidhuvud dvs. det finns ingen definierad regel vad som bör anges i antingen header eller footer, oberoende på om de används inom webbdesign resp. behandling av dokument och deras tryck. På vilken plats man ska använda dem anpassas till innehavarens resp. användarens behov samt innehåll på viss webbplats eller av visst textuellt dokument som ordnas eller tryckas.