Ett speciellt program som är avsett för att möjliggöra användare att hämta webbsidor samt andra innehåll på internet kallas för webbläsare eller browser (på engelska Web Browser). Man kan ofta höra termerna internetläsare och webbläsare.

De delas på grafiska och textbaserade webbläsare. Texbaserade webbläsare använde man i början och de var först och främst avsedda för att möjliggöra användare att uteslutande läsa textuella innehåll på internet. Den typen av webbläsare uppstod i början av 1990-talet och den utvecklades av en av de anställda i Cern. Inom kort påbörjades ett slags “Webbläsarens krig” eftersom många företag började tävla vem som ska utveckla bättre och för användare enklare webbläsare. Som speciell undergrupp inom textbaserade webbläsare urskiljs specialiserade webbläsare som är avsedda för att användas av blinda och personer med synnedsättning.

Grafiska webbläsare möjliggör användare att hämta både textuella och visuella resp. multimedieinnehåll.

Enligt definitionen är webbläsare egentlingen tolkare (på engelska performer), och ordet kommer från franska resp. latinska och betyder tolkare, interpret eller kommentator. Inom informationstekniken betyder det egentligen att webbläsare är starkt och omfattande program som är avsett för att läsa och utföra kommando som anges i några andra program och som är skrivna i något av så kallade interpreterande språk med syfte att möjliggöra alla användare att enkelt hämta webbsidor. I praktik betyder det att varje webbsida är skriven i språk dvs. med speciell kod som används så att webbläsare först kan urskilja den för att översätta den resp. tolka till varje sida som användare kan förstå. Idag använder man stort antal olika grafiska webbläsare och några av dem kan användas endast på vissa typer av enheter resp. olika operativsystem.

Den mest spridda webbläsaren är naturligtvis Google Chrome som ägs av Google. Den webbläsaren använde sig tidigare av ramverket WebKit som är öppen programvara. Inom den webbläsaren som är gratis erbjuder man användare stort antal tjänster som utvecklades av Google. Några av dem är: att öppna och använda gratis e-post, att aktivera Google Analytics, möjlighet att översätta sidor och många andra tjänster.

Det finns stort antal framdelar med att använda så kallade öppen källkod, så är det inte överraskning att webbläsare Firefox som baseras på öppen källkod har blivit ganska populär och den är också gratis. Genom att förena den webbläsaren och speciellt program för e-post som är känt som Mozilla Thunderbird får man Mozilla som ofta kallas endast Firefox.

Gratis webbläsare Safari är avsedd för att användas på Apple enheter. Det är särskilt intressant att det finns version av webbläsare för Windows sedan 2007. Safari används också som primära webbläsaren för kända mobiltelefonen iPhone som utvecklades av Apple.

Microsoft har sin egen webbläsare Internet Explorer som baseras på stängd källkod men den används sällan idag på grund av sina egenskaper och dess konkurrent är webbläsaren Mozilla Firefox. Även om Internet Explorer har funnits i versioner för andra operativsystem i början, finns den idag endast för Windows. Till slutet av förra seklet var Internet Explorer en av de mest använda webbläsarna. En annan webbläsare som baseras på stängd källkod är Opera som utvecklades av företaget med samma namn. Inom den webbläsare har användare möjlighet att använda e-post, chatt samt att hantera kontakter och många andra funktioner. Den webbläsaren fungerar på följande plattformer: Windows, Mac OS, Solaris och Linux.

När det gäller textbaserade webbläsare är de mindre spridda än grafiska. Man använder sällan textbaserade webbläsare Lynx och Links. Och inom operativsystem Linux använder man webbläsare Conqueror, medan inom Macintosh kan man använda webbläsare OS X på Safari.