Genom att ta hänsyn till att ord bakgrund (på engelska background) har många betydelser, ska vi fokusera på dess två betydelser som gäller internet och webbdesign.

Först och främst är background resp. digitala bilden eller ritning som används som bakgrundsbild för bildskärm för dator, bärbar dator, surfplatta eller mobiltelefon. På dator gäller det background (den kallas också för skrivbordsbakgrund, bakgrundsbild eller bara bakgrund resp. background ) av skrivbordsdator eller enkelt bakgrund. Om det gäller background för mobiltelefoner, är den då bakgrund för startskärmen eller bakgrund för låsskärm resp. hemskärm.

Det finns stort antal bakgrunder som är avsedda för datorer eller mobiltelefoner. En av de mest använda bakgrunderna under sistone är 3D-bakgrund resp. Live wallpaper.

När det gäller background för webbdesign, gäller begreppet viss webbplats bakgrund.

Om du fäster uppmärksamhet på vilken som helst webbplats ska du märka att den har ram inom vilken det finns alla delarna som är viktiga för en webbplats (sidhuvud, sidfot, navigering ... ), och utanför ramen resp. container finns det webbplats bakgrund. Det gäller alltså bakgrund till webbplats som kan bestå av en eller flera delar som kan upprepas eller ej. Programmerare strävar vanligen efter att använda optionen som gäller upprepning av bakgrund (på engelska seamless pattern) så att själva bakgrunden inte belastar viss webbplats mer än vanligt och det förbättrar webbplats uppladningshastighet.

Bakgrund är vanligen enfärgad, med den kan också vara bilden i visst format och den innehåller nästan aldrig textuellt innehåll för att inte belasta webbplats mer än vanligt.

Glöm inte att bakgrund har viktig roll i webbplats kvalitet, så bör man väl justera färg eller sätt hur bilden ska uppladdas om du använder bild som bakgrund. I så fall bör du lägga mer uppmärksamhet till bildupplösning och kvalitet på själva bilden, sedan till rätt sökväg till bilden du vill använda som bakgrund till din webbplats samt att rätt skriva in dess ändelse. Du bör inte glömma att välja optionen som gäller upprepning – hur bilden ska upprepas samt om den ska upprepas som bakgrund.

Låt oss nu nämna den viktigaste - du bör konsultera din programmerare eller söka riktlinjer som gäller adekvat val av färger för din bakgrund, beroende på vad du presenterar på din webbplats. Vi vill nämna exempel som gäller livsmedelindustri och allting som rör mat. Man prövade att orange påverkar ökad aptit och den är en av de grundläggande orsakerna varför du bör använda den färgen eller kombination av röd och gul som skapar orange i vår hjärna, om du vill presentera användare någonting som har koppling med mat. I så fall kan bakgrund till din webbplats vara gul och text röd och vice versa. Det är naturligtvis endast ett av många exempel hur färgen påverkar vår hjärna resp. i så fall hur besökare upplever webbplats. Det är bäst att söka råd av erfaren programmerare så att din webbplats väl kan fungera och hämta stort antal presumtiva kunder som ska vara nöjda med ditt erbjudande.