Vad är animering

Begreppet animering har sitt ursprung i det latinska ordet animatio, och idag är allestädes närvarande. Enligt den gängse definitionen är animering en process där man skapar illusion av rörelse på livlösa saker, teckningar och modeller. När man tar hänsyn till att latinska termen från vilken ordet animering härstämmas betyder att uppliva dvs. att ge själ till (att väcka till liv) kan animering kategoriseras som att väcka liv till livlösa saker, dvs. teckningar och modeller.

Allteftersom teknologi avancerar, avancerar också animering som har blivit karakteristisk för många datorprogram under de sista årtiondena. Och på grund av det skapades speciell typ, s.k. datoranimering. Begreppet datoranimering omfattar skapande av rörliga bilder med hjälp av dator.

Även om primitiv, var animering känd i forntida civilizationen. Det gäller naturligtvis inte animering som idag finns, om man tar hänsyn till att forntida människor inte visste om tekniken för att skapa rörliga bilder. Ett exempel till tidig animation, som förstås inte är animering som vi idag vet om daterar från 5000 år sedan, och det gäller teckning på en jordskål som återfunnits i Iran.

Animering avancerade efter det, särskilt under 1800-talet när speciella apparater för animering utvecklades. Även idag är man inte överens om vem som verkligen skapade den första animerade filmen, men det som man vet är att den äldsta animerade filmen för nu, s.k. bildruta per bildruta dateras från slutet av 1800-talet, mer precis 1899.

Den nyaste animeringen som tar ganska viktig plats i moderna världen är naturligtvis datoranimering. Det anses att den verkliga expansionen uppstod efter premiär av filmen " Toy story " från 1995. Den filmen är speciell eftersom den är den första animerade filmen som baseras på precis datoranimering.Datoranimering omfattar oftast 2D eller 3D teknik. Datoranimering är egentligen animering som används på television eller i filmer.

Process som omfattar använding av den typen av animeringen är ganska enkel, naturligtvis, om utgörs av profesionella animatörer, som utbildade sig att jobba i adekvata program.Datoranimering underförstår egentligen att animatör skapar viss figur som har några delar. Sedan bestämmer animatör väg där alla av de delarna ska gå på, och på det sättet simuleras riktiga rörelse. Vid sidan av stort antal tekniker som används för att få bra animering, är den viktigaste så kallade rendering, som samtidigt mycket bidrar till hur viss animering ska se ut till slut.