Vad är kilobyte

När du vill ange hur mycket data kan ha till exempel hårddisk eller DVD, resp. beteckna storlek på deras minne, ska du troligen använda enheten med benämningen kilobyte.

En kilobyte motsvarar värde av 210 byte, som egentligen är 1024 byte. En kilobyte kan också anta värdet av 1000 byte som ofta förvirrar många användare och förklaringen är faktiskt ganska enkel, det är bara nödvändigt att du vet om att det gäller olika system av representation, resp. så kallade decimala och binära systemet.

Nämligen används prefixet kilo för att beteckna enheten som är tusen gånger större än grundenheten och oavsett vilken enhet det gäller om (kilogram, kilobyte, kilometer…). Det bästa exemplet för att förstå ovannämnda är enheten 1 kilogram som motsvarar vikt av 1000 gram eller 1 kilometer som är samma som 1000 meter. När det gäller representation betecknas 1 kilobyte som enheten vars värde motsvarar 210 byte.

För att helt och hållet förstå alla ovannämnda, är det nödvändigt att inse skillnaden mellan bit och byte. Enheten som är känd som bit förkortas av två engelska ord Binary och Unity. En bit kan anta ett av två värden, som vanligen representeras av 0 eller 1. Det betyder att 1 b kan anta värdet 0 resp. värdet 1. Å andra sidan består byte (förkortat B) av totalt 8 bitar, dvs. 1 B = 8 b. I binära systemet, till exempel, skrivs bokstaven A, som är 1 byte, som 01100001, som totalt är 8 bitar, resp. 8 grundenheter.

Förutom bit och byte finns det också kilobit resp. kilobyte. Enheten kilobit förkortas Kb till skillnad mot kilobyte som förkortas KB. De förkortningarna antas att användas Internationella ideella föreningen IEEE vars ändamål är förbättring av elektroteknik ( på engelska The Institute of Electrical and Electronics Engineers ) gav förslag om hur de förkortningarna bör skrivas och förslaget antogs.

Enheten kilobyte är inte så vanliga enheten i moderna världen när det gäller dess huvuduppgift. Orsaken till det är att stort antal datorkomponenter, först och främst hårdvara, idag har större minne för datalagring och megabyte och gigabyte används oftare. För att ha bättre insyn i det hur mycket data omfattar den enheten, bör du ha i åtanke att en passus av text i programmet Notepad som omfattar totalt 1024 karaktärer har 1 KB.