Vad är RSS

Det finns totalt 4 HTTP protokoll som först och främst är avsedda att överföra vissa informationer via internet, och som karakteriseras som så kallade RSS-flöde (RSS feeds).

Det första bland dem är RSS 0.91 (Rich Site Summary) med ändelse .xml, sedan RDF Site Summary, dvs. RSS 1.0 och RSS 0.90, som också har samma ändelse. Förutom dem använder man också protokoll med ändelse .atom eller .xml, och det gäller Atom Syndication Format, sedan RSS 2.0 med .xml ändelse, resp. Really Simple Syndication.

Det slags protokoll används för att visst webbplatsinnehåll kan publiceras och först och främst gäller det de innehållen som ofta ändras. RSS används oftast för att vissa innehåll av till exempel nyhetssidor eftersom nyheter samt bilder som finns där ofta ändras. Då kommer RSS-flöde fram, inom dem finns det kort innehåll av viss webbplats, ibland hela texten, som naturligtvis beror på dess huvudlängd. Samtidigt kan rss-flöden innehåller så kallade metadata som rör självt innehåll och med det menas exakt publiceringsdatum eller namn och efternamn på person som skapade text eller bild som finns inom RSS-flöde.

För att RSS-flöde kan laddas är det nödvändigt att det finns så kallade nyhetsaggregatorer, dvs. RSS-läsare. Det fungerar ganska enkelt, och varje enskild användare har möjlighet att förutom optioner programmet erbjuder också prenumenera på webbflöden.

Det underförstås att varje användare ska ha möjlighet att välja precis de RSS-flödena de vill få nyheter av, oavsett det gäller en webbplats eller några av dem. I så fall ska RSS-läsare samla alla innehåll som väljs av användare i innehålls flöde, som den optionen ofta kallas.

Inom många webbläsare finns det inbyggda hjälpen som möjliggör att rss-flöde kan följas och först och främst syftar man på Opera och Mozila Firefox webbläsare. Det är ganska enkelt att prenumenera på det, varje enskild användare bör bara klicka på ikon som gäller RSS-flöde ( ). Det är också bra att nämna att inom stort antal tjänster på internet erbjuds möjlighet att olika innehåll konverteras i format som gäller RSS-flöde.

I mars 1999 lanserade man för första gången det här sättet av abbonemang i formen av RDF Site Summary, och det skedde tack vare företaget Netscape. Det är känt att Ramanathan Guha och Dan Libby skapade det första RSS-flödet, som är känt som versionen 0.9. Fyra månader efterpå publicerades versionen RSS 0.91, som omfattade extra funktioner och benämningen RSS (Rich Site Summary) uppstod då för första gången. Under den första hälften av 2001 friköptes ovannämnda företaget av företaget AOL och stora förändringar skedde då, eftersom man praktiskt tog bort alla verktyg samt dokumentation som gällde RSS. Egentligen skapade dess upphovsmän - att inte komplicera - två riktningar som omfattade publicering av olika versioner men också benämningar på ovannämnda formater. När dyspiter mellan dem resp. mellan deras företag avslutades, skapade man så kallade Atom, dvs. Atom Syndication Format.

Det finns stort antal olika versioner av protokollet och RDF, RSS 0.9 och RSS 1.0, sedan RSS 0.91, samt RSS 2.0.1 är några av dem.

Eftersom RSS-flöde inte använder så kallade Hyper Text Markup Language (HTML) som alla ledande webbläsare tillämpar, kan man inte se flöden via dem samt andra online innehåll, förutom om någon webbläsare har inbyggda optioner som möjliggör användare att använda det.