Vad är Pagerank

Pagerank är speciell teknologi som utvecklades av Googles grundare och att utrycka oss kort är den avsedd för att följa hur populär viss webbsida är. Man blandar ofta ihop betydelse av begreppet Pagerank så anser man ofta att den teknologin är avsedd för att följa popularitet av hela webbplatsen, som är fel.

Det är särskilt intressant information att även om Googles grundare fick patent på Pagerank inom sin projekt på Stanford universitet äger de inte den, Stanford universitet äger Pagerank och Google har exklusiv licens på patent. Begreppet har fått sitt namn efter Larry Page, den ene av Googles två grundare.

Pagerank teknologi vidarebefordrar länkar från en sida till en annan och sidans Pagerank ökas på så sätt. För att uppnå adekvat effekt som värdet har, är det bäst om man vidarebefordrar länkar från webbplats som har hög Pagerank (förkortat PR), resp. att webbplatser med hög PR har mindre antal externa länkar dvs. utlänkar (på engelska outbound links). Det är ganska viktigt att ha i åtanke att Pagerank är specifik algoritm som inte växer linjärt. Pagerank påverkar inte direkt på rangordning av viss webbsida i webbläsare som ofta förvirrar många användare. Men om det finns inga inlänkar kan det dåligt påverka vissa sidans Pagerank.

Webbläsare Google ser på Pagerank som en av deras många komponenter som påverkar bättre rangordning av viss webbsida och som indirekt påverkar bättre rangordning av hela webbplatsen där viss sida finns på.

Det grundläggande målet som Pagerank har enligt definitionen är att tilldela visst värde till visst element genom att använda speciella algoritmen, för att på ett specifikt sätt mäta relativt betydelse av en webbsida inom grupp sidor.

Pagerank värde kan mätas för dokument resp. webbsidor som har vilken som helst storlek. Beräkningar utgörs med hjälp av så kallade iterationer som möjliggör webbläsare att genom att samla adekvata informationer ger troligt värde resp. värde som ligger nära det rätta värdet, från teoretisk synpunkt sett. Värde på sannolikhet uttrycks i en siffra, så till exempel Pagerank med värde 0.5 betyder att det finns sannolikhet 50% att användare kommer att klicka på viss länk som sedan förflytter dem till en annan webbsida. Vid sidan av det använder man ganska specifik faktor som kallas för dämpningsfaktor (på engelska damping faktor), eftersom man förutsätter att användare vid något tillfälle ska stoppa klicka på länkar som finns på sidor de besöker som påverkar PR värde.

Om till exempel det finns inga utlänkar på viss sida, sprider Pagerank värde automatiskt jämnt över alla sidor, inklusive den sidan.

Eftersom nackdelarna med PR så småningom uppstod, förbättrade Google den teknologin och nu utvärderar man även så kallade första sökresultat på basis av deras sammankoppling. Det innebär att de första dokumenten bättre rangeras om länkar som leder till de första dokumenten resp. webbsidor finns på andra dokument från samma grupp.

Som det står på Google webbplats som är avsedd för användarsupport: “Sidor med bättre Pagerank-resultat har bättre chans att visas högre upp i sökresultat”. Men det gäller bara ett segment som egentligen leder till att en viss webbsida visas högre upp i sökresultat. Varje användare kan enkelt ställa in den funktion på sin dator, resp. aktivera eller inaktivera Pagerank.

På sistone började man betala för länkning och det är en av grundläggande anledningarna till varför man började ifrågasätta Pagerank validitet. Även om Google försökte stoppa det genom att inleda penningstraff som borde betalas av webbplatsinnehavare som tog emot pengar för länkning 2007, men de lyckades inte i det eftersom länkning fortfarande uppstår över hela webben. På grund av det tar man inte Pagerank värde på allvar.

Pagerank värde uttrycks i en siffra mellan 0-10 där 10 är det högsta och bästa värdet en webbsida kan ha. Man ser på Pagerank värde med vissa förbehåll eftersom det är välkänt att optionen Pagerank som finns i Google Toolbar ganska sällan uppdateras. Det som är viktigt när det gäller bättre rangordning av webbplatser vid sök är absolut SEO (på engelska Search Engine Optimisation ), resp. sökmotoroptimering av viss webbsida eller webbplats och SERP (på engelska Search Engine Results Page ), resp. resultat av optimerade webbsidor eller webbplatser, på basis av nyckelord.