Specifikt tillträde till modern webbdesign är så kallade följsam webbdesign (på engelska responsive web design eller förkortat RWD).

Begreppet responsiv webbdesign underförstår utformning av webbinnehåll som först och främst är enkelt men också ganska flexibelt att användas på olika typer av enheter med olika bildskärmsstorlekar.

Responsiv webbdesign är specifik teknik för att utveckla webbplats som då är följsam för visning, som själva ordet pekar på. Först och främst syftar följsamhet på bildskärmar med olika storlek, och på så sätt kan man lätt söka webbplats som utvecklades genom att använda den tekniken både på skrivbordsdatorer och bärbara datorer samt surfplattor och mobiltelefoner som har olika skärmstorlekar och samtidigt är innehållet lika översiktigt på varje av ovannämnda enheterna.

Innehåll på webbplats som utformades med hjälp av responsiv webbdesign anpassas helt och hållet till olika skärmdimensioner genom att använda så kallade flytande rutnät (som just baseras på adekvat proportion) samt genom fluid images och speciella teknologin som möjliggör att olika CSS egenskaper används på enheter med olika skärmbredd utan att deras kvalitet förändras (på engelska CSS3 media queries ).

De grundläggande egenskaperna av responsiv webbdesign på mobiltelefoner som vi inte har nämnt är JavaScript koder, som är diskreta samt progressiva förbättringar. Det innebär att vissa mobiltelefoner resp. deras webbläsare faktiskt inte förstår JavaScript koder.

På grund av det rekommenderar man att du först och främst utvecklar enkel webbplats som särskilt försiktigt och gradvis ska anpassas till resp. förbättras i enlighet med behov av alla modeller av mobiltelefoner resp. skrivbordsdatorer, bärbara datorer och surfplattor genom att tillämpa adekvata korrigeringar.

Vid system flytande rutnät är det ganska viktigt och nödvändigt att dimensioner på alla element inte anges i pixlar (absolut värde) som mestadels är normallt utan i procent (relativt värde). Det gäller också bilder som bör anges i procent eftersom man på så sätt förhinder att de visas utanför innehåll av visst element inom vilket de finns i resp. för att webbplats dimensioner inte överskider bildsskärmstorlek. CSS media queries underföstår att man använder olika CSS-stilregler i enlighet med olika dimensioner på enheter där viss webbplats bör visas på. På så sätt anpassas till exempel marginaler eller storlek på bokstäver inom text, för att göra webbinnehåll synligare på enheter med olika dimensioner.

Om det finns behov av att göra viss webbplats synlig på mobila enheter även om de inte urskiljer JavaScript, resp. inte stödjer JavaScript koder, är det nödvändigt att först och främst detektera webbläsare men också själva mobila enheten. På så sätt kan man få veta om viss mobil enhet stödjer HTML eller SCC. För att de metoderna kan vara säkra är det nödvändigt att man adekvat kombinerar dem med möjligheter som databas erbjuder.

Om det inte finns support för vissa enheter resp. om de inte stödjer HTML och CSS finns det många webbverktyg som möjliggör support. Vi bör naturligtvis ha i åtanke att varje av ovannämnda kontroll funktioner är inte helt och hållet säkra när det gäller detektering. Lyckligtvis finns det också olika tillägg inom webbläsare som erbjuder att man snabbt och lätt testa för följsamhet.