Vad är CMYK

Den speciella färgblandningen, CMYK tillämpas först och främst inom offsettryck och när vissa innehåll bör tryckas på papper, resp. plast eller tyg, metall och andra material som då används. Mellan printperatörer kallas tillämpning av sådant system för färgblandning full color resp. fullfärg som i stort sett påpekar kvalitet på tryckning som uppnås genom att använda det.

Termen är egentligen förkortningen som står för de använda primärfärgen där C står för Cyan resp. turkos, M står för Magenta – fuchsia, Y står för Yellow (gul) och K för Key colour – svart. Vi framhåller att det gäller så kallade subtraktiv färgblandning om vi tar hänsyn till att det inte är möjligt att få fram vit färg vid blandning av ovannämnda färger eftersom vi uteslutande kan få fram vit genom suptraktion. Vi vill påpeka att CMYK teknik av färgblandning uteslutande tillämpas när man bör trycka på vitt underlag. I allmänhet och i teori, när man blandar tirkos, magenta och gul får man fram svart, men svart har blivit en del av den färgblandningen för att få fram intensivare nyanser av svart och för att uppnå bättre och hållbarare kvalitet på tryckning resp. förprovtryck.

I vissa fall vid offsettryck tilläggs den specifika femte färgen som kallas för Pantone och som definieras enligt speciell färgskala.

När man blandar gul och magenta i samma mängd får man fram röd och genom att blanda gul och cyan i samma mängd, får man fram grön. Men om det behövs att få fram mörkare nyans av grön, är det nödvändigt att addera svart i exakt procent och det är egentligen uppgift av alla experter som ansvarar för tryckning i konkret fall.

Även om CMYK system för färgblandning används oftast inom offsettryck, tillämpas det också i digitaltryck och silkscreentryck. Den tekniken används oftast vid kopiering i färg och tryckning av olika innehåll, antingen för personligt bruk eller arbetet.

Det trycksättet ger möjlighet att man får provtryck av bilder eller fotografier som präglas av hög kvalitet, även texter och andra innehåll. Det används ofta när man trycker reklammaterial, så genom att tillämpa CMYK får man utmärkt tryckta plakat, broschyrer och kataloger resp. tidskrifter, böcker och andra innehåll som kräver färgtryck av hög kvalitet.